Statistika

Cijene na domaćem tržištu blago porasle, u inostranstvu pale

Autor: Biznis.ba
Cijene na domaćem tržištu blago porasle, u inostranstvu pale
Foto: Ilustracija

Na domaćem tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u novembru bile su više za 0,6 posto u odnosu na oktobar, te više za isti procenat u odnosu na novembar 2022. godine.

Na stranom tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u novembru niže su za 1,3 posto u odnosu na prethodni mjesec, te niže za 4,7 posto u odnosu na isti mjesec lani.

Proizvođačke cijene u energiji u jedanaestom mjesecu više su za 0,5 posto u odnosu na oktobar, te netrajnim proizvodima za 0,6 posto, dok su niže u intermedijarnim proizvodima za 1,1 posto, te trajnim proizvodima za 0,1 posto.

U novembru, u odnosu na isti mjesec prošle godine, proizvođačke cijene više su u kapitalnim proizvodima za 3,5 posto, trajnim proizvodima za 1,7 posto, te netrajnim proizvodima za 5,5 posto, dok su niže u energiji za 0,6 posto i intermedijarnim proizvodima za šest posto.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u novembru niže su u prerađivačkoj industriji za 0,4 posto, dok su više u vađenju ruda i kamena za 0,8 posto, te u proizvodnji električne energije za 0,4 posto.

U poređenju sa istim mjesecom prethodne godine rast nivoa cijena zabilježen je u vađenju ruda i kamena za 3,5 posto, te proizvodnji električne energije za 4,1 posto, dok je pad od 2,9 posto zabilježen u prerađivačkoj industriji.