Plan za 2024.

Da li će RS preći zakonski limit u novom zaduženju?

Autor: Biznis.ba
Da li će RS preći zakonski limit u novom zaduženju?
Foto: NSRS/Igor Gavran

Vlast u bh. entitetu RS najavila je sutra na sjednici Narodne skupštine odluku o dugoročnom zaduživanju.

Predstavnici vlasti tako planiraju zaduživanje u iznosu od 951,7 miliona KM.

Kako je ranije i najavljeno NSRS sutra planira odobriti i izdavanje garancija RS-a za zaduženja u 2024. godini do iznosa od 500.000.000 KM, s tim da ukupna izloženost RS-a po izdatim garancijama ne može biti viša od ograničenja definisanog članom 40. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama RS.

Nakon ovih informacija postavlja se pitanje, je li RS prekoračila zakonska ograničenja ukupnog i javnog duga od dozvoljenog?

Tim povodom kontaktirali smo ekonomistu Igora Gavrana koji nam je istakao da ovo pitanje zavisi od par faktora, ali da je izjvesno da će se u nekom periodu desiti prekoračenje.

- Zavisno od tempa izmirenja aktealnih obaveza i načina korištenja ovih novih sredstava, kao i zavisno od stope rasta BDP-a, odnosno njegovog obima. Čini se vjerojatnim da će barem u nekim periodu biti prekoračeno, poručio je Gavran za Biznis.ba

Dodaje da ipak moguće zavisno od ranije spomenutih faktora da se formalno ipak zadrži u zakonskim granicama.

- Iako se efektivno povećava zaduživanje i stvaraju nove obaveze, izvjesno je da će to biti po nepovoljnijim uslovima od ranijih. Obzirom na strukturu vlasti u RS, jasno je da se vrlo lako i brzo mogu promijeniti zakonska ograničenja kao i da sami sebe neće sankcionisati za eventualno kršenje zakona, ako do njega dođe, navodi.

Na kraju poručuje da misli da je širina problema u samom zaduživanju bez jasnog plana kako da se javne finansije učine održivim bez stalnih zaduženja i kako da se obaveze koje se gomilaju isplate na drugi način, a ne stalnim novim zaduženjima.

- U suprotnom sve ovo vodi ka neodrživosti i bankrotu, a onda će najmanji problem biti da li je to na papiru zakonito ili ne, zaključio je.

T.K