nsrs

BiH

Višković: Predloženo sedam strukturnih ekonomskih reformi

Plan za 2024.

Da li će RS preći zakonski limit u novom zaduženju?

BiH

RS se zadužuje 150 miliona eura za Koridor Vc, daje garancije do 800 miliona KM

BiH

U NSRS rano jutros usvojen budžet RS-a za 2019. godinu

BiH

U RS-u smanjenje zatezne kamate radi lakšeg plaćanja dugova