BiH

Efikasan sistem arbitraže daje pozitivan signal investitorima

Autor: Biznis.ba
Efikasan sistem arbitraže daje pozitivan signal investitorima
Renomirani domaći i međunarodni stručnjaci okupili su se danas na konferenciji „Četvrti sarajevski dani arbitraže“ čiji je glavni fokus investiciona arbitraža, sa naglaskom na pitanje efikasnog vođenja investicionih projekta u BiH.

Ova konferencija tradicionalni je projekt Udruženja ARBITRI, stručne nevladine organizacije čiji je cilj izgradnja i jačanje stabilnog sistema alternativnog rješavanja sporova.

- Kako bismo stavili arbitražu u kontekst direktnih stranih investicija bitno je naglasiti da je BiH 2017. zabilježila značajan rast tih ulaganja, te da arbitraža uveliko dopronosi privlačenju stranih investitora u našu zemlju - izjavila je  advokatica i projekt menadžerica Udruženja ARBITRI Armela Ramić.

Izvršna direktorica  Vijeća stranih investitora (FIC) Sanja Miovčić je kazala da su u Bijeloj knjizi u poglavlju koje se odnosi na vladavinu prava identifikovali važnost uspostvljanja arbitražnog režima kao jedan od mehnizama alternativnog rješavanja sporova koji je značajan za postojeće i potencijalne strane investitore.

Među učesnicima konferencije je i Jurgen Schramke, predstavnik  velike svjetske advokatske kuće „Baker i McKenzie“ koja zapošljava više od četiri hiljade advokata. Po njegovim riječima, međunarodni investitori posebno obraćaju pažnju na poslovnu klimu budući da oni u svakom slučaju žele ostvariti dobit tamo gdje posluju. Drugo bitno pitanje su porezi, odnosno poreska politika jedne zemlje, a kao treće pitanje izdvaja se pravni okvir i na koji način bi investitori mogli riješiti sporove ukoliko do njih dođe.

- Strani investitori uglavnom ne znaju mnogo o BiH i ono što njih prevashodno zanima jeste da li je BiH zemlja pogodna za arbitražu, odnosno da li je BiH prihvatila međunarodni zakonski model vezan za arbitražu. Mislim da BiH nije usvojila taj model, a što se tiče sudova investitore zanima da li su sudovi otvoreni i  pristupačni u pogledu rješavanja sporova putem arbitraže - naveo je Schramke.

Unatoč činjenici da je reforma arbitražnog sistema još od većeg značaja za zemlje u tranziciji, relevantne pravne reforme u BiH, kako je dodala Miovčić, dosad nisu bile usmjerene na detaljnije regulisanje arbitražnog postupka. Postojeća zakonodavna regulativa daje vrlo širok okvir za arbitražu uspostvaljajući samo neke generalne aspekte.

Sa četiri investiciona spora, vrijednosti više od 1,6 milijardi KM, kako je istaknuto, arbitraža ostaje sve značajniji aspekt javnog diskursa u BiH. Nekoliko tih postupaka je u toku pa se  trenutno ne može govoriti o njihovom uspjehu ili neuspjehu, a jedini spor koji je završen i koji smo, nažalost, izgubili, jeste onaj između austrijskog “Strabaga” i BiH.

-  Efikasan i efektivan sistem arbitraže uveliko dovodi do rasterećenja pravosuđa i samim tim daje pozitivan signal stranim ulagačima da je njihova investicija zaštićena na efikasan način – zaključila je Ramić.

Biznis.ba / FENA