BiH

Energetski sektor još dugo bez IPA fondova

Autor: Biznis.ba
Energetski sektor još dugo bez IPA fondova
Usvojene Preporuke za reformu energetskog sektora zadužuju Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u saradnji s nadležnim ministarstvima koordinira i prati implementaciju preporuka i izvještava Parlament BiH o stanju realizacije svakih šest mjeseci.

"Nastavak reformi je neophodan radi usklađivanja regulative i legislative s trećim energetskim paketom. Da bi se postojeće nepovoljno stanje promijenilo, a time i iskoristili ogromni potencijali koje imamo, nužno je usvojiti strateške dokumente i implementirati postojeće akcione planove. Okvirna energetska strategija omogućava deblokadu IPA fondova, čime bi se se osigurali grantovi za EU tehničke asistencije u energetski sektor", navodi se u Preporukama za reforme energetskog sektora.

Rezultat Energetskog samita u Neumu

Zastupnik Stranke demokratske aktivnosti (A-SDA) u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Jasmin Emrić, jedan od potpisnika dokumenta, podsjetio je za Klix.ba da je usvojeni dokument rezultat diskusija i zaključaka stručnjaka okupljenih na Energetskom samitu u Neumu.

"Međunarodni relevantni stručnjaci su zajedno s domaćim stručnjacima izradili dokument čiji zaključci su se mogli prepoznati i kroz usvojene preporuke. Ti zaključci se odnose na reformu energetskog sektora u BiH, jer je zaključak opći da je reforma energetskog sektora u zastoju, da nije usvojena Okvirna energetska strategija, da je dosta vremena potrošeno na usaglašavanje navedene strategije između entitetskih ministarstava", kazao je Emrić, dodavši još da je jedna od najvažnijih tačaka dokumenta zaduženje da se Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH uključi u koordinaciju i implementaciju preporuka.

Emrić objašnjava da je Bosna i Hercegovina već preuzela obavezu prema energetskoj zajednici i da je usvojeni dokument zapravo preporuka nadležnim ministarstvima i Vijeću ministara da urade svoj dio preuzetih obaveza.

"Ove preporuke se također odnose na izradu i usklađivanje zakonodavnog okvira, odnosno nalažu da se postojeći zakoni trebaju uskladiti sa standardima koji vrijede u energetskoj zajednici. To je, ujedno, jedan od uvjeta Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji", zaključio je Jasmin Emrić.

Tema se vratila na državni nivo

Zastupnik Socijaldemokratske partije BiH Saša Magazinović, jedan od potpisnika dokumenta, kazao je za Klix.ba da su vladajuće političke elite dugo vodile računa o teme da se o ovoj temi ne raspravlja na nivou Parlamenta BiH.

"Jedan broj zastupnika, članovi neformalnog zelenog kluba, prihvatio je zaključke Energetskog samita u Neumu, da se na neki način reforme energetskog sektora unesu u Parlament i da Parlament postane mjesto gdje će se razgovarati, uz ostalo, i o ovim temama", kazao je Magazinović.

Istakao je da su ti zastupnici iznijeli svoje frustracije zato što se tema sklanja od Parlamenta, iako svi znaju koliko je važna.

"Četiri preporuke su preporuke Energetskog samita na kojem učestvuju ljudi koji su donosioci odluka na različitim nivoima i ljudi iz struke. Ovo je bio naš napor da zajedno s partnerima iz USAIDA i GIZ-a napravimo pomake u energetskom sektoru, a samim tim i na putu EU", zaključio je Magazinović.

Biznis.ba / Klix.ba