BiH

Energoinvest Sarajevo: Sredstvima od prodaje raspolaže isključivo Energoinvest

Autor: Biznis.ba
Energoinvest Sarajevo: Sredstvima od prodaje raspolaže isključivo Energoinvest

Kompanija Energoinvest, d.d. Sarajevo saopćila je danas, povodom pisanja medija u vezi sa kupovini zgrade Energeoinvesta, da bi prodajom dijela svoje materijalne imovine (Poslovne zgrade, objekat B) za potrebe Vlade FBiH, Energoinvest materijalni kapital pretvorio u nužno potrebna novčana sredstva, čime bi bilo omogućeno nesmetano poslovanje i realizacija poslova koje su ugovorili, nastavak i proširenje prisustva na svjetskom tržištu, opstanak i poslovnu egzistenciju za više od 400 uposlenika Energoinvesta, te zapošljavanje novih mladih kadrova.

- Energoinvest, d.d. Sarajevo je dioničarsko društvo izlistano na Sarajevskoj berzi i njegova vlasnička struktura je javna i podložna je promjenama koje se dešavaju na tržištima dionica. Sredstva od prodaje su sredstva kojima raspolaže isključivo Energoinvest u poslovne svrhe, a nikako neposredno vlasnici, jer isti mogu raspolagati samo sa dobiti koje društvo eventualno ostvari, i u proporciji u kojoj su isti vlasnici - kaže se u reagiranju Energoinvesta.

Kako se dodaje, navodi da bi od prodaje u iznosu od 54 miliona KM privatnim vlasnicima koji čine 33 posto pripalo 16,5 miliona KM, znače da bi ostatak sredstava od 37,5 miliona KM završio na računu Vlade FBiH što je, kako se navodi u saopćenju, potpuna besmislica.

U jednom privrednom dioničarskom društvu vlasnici su, kako se ističe, vlasnici samo dionica s kojima mogu upravljati, a ne nikako računima, te pokretnom i nepokretnom imovinom.

Iz ove kompanije također ističu da su navodi o rizičnosti kupovine, tj. o postojanju hipoteka prezentirani djelimično i nekompletno.

-Istina je da je Energoinvest, kao prodavac, za sve prostore koji su predmet kupoprodaje, a koji su pod hipotekom, obezbijedio od banaka-povjerilaca pismene saglasnosti za kupoprodaju, a na bazi čvrstih dogovora postignutih sa bankama o načinu oslobađanja hipoteka. Druga činjenica je da Vlada FBiH sukcesivnim plaćanjem dolazi u posjed imovine na način da plaćanjem prvog dijela postaje vlasnik imovine bez tereta hipoteka, što se predviđa i u narednim koracima. Ugovor je obrađen notarski, te štiti i garantuje zakonitost kupoprodaje - navodi, između ostalog, ova kompanija.

Biznis.ba / FENA