BiH

EP BiH uhvatila Ljubića u laži: Ko Aluminiju naplaćuje struju po 78 eura

Autor: Biznis.ba
EP BiH uhvatila Ljubića u laži: Ko Aluminiju naplaćuje struju po 78 eura

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo isporučuje električnu energiju za kompaniju Arcelor Mittal Zenica d.o.o. za 2019. godinu po ugovorenoj, godišnjoj cijeni koja prelazi 50 eura/MWh ovisno o ostvarenom dijagramu potrošnje.

Prema tome, kako navode iz Elektroprivrede BiH, netačne su tvrdnje predsjednika Glavnog vijeća HNS-a Božo Ljubić, iznesene nakon sjednice tog vijeća u ponedjeljak u Mostaru kako je cijena električne energije za tu kompaniju od 42 eura/MWh.

Iz Elektroprivrede BiH također ističu da kompanija Arcelor Mittal Zenica d.o.o. nikada nije kupovala električnu energiju od drugih snabdjevača, nego isključivo od JP Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, bez obzira na stanje cijena električne energije na tržištu i da je svoje obaveze po tom osnovu ispunjavala uredno i u roku.

JP Elektroprivreda BiH za 2019. godinu nema zaključen ugovor za isporuku električne energije kompaniji Aluminij d.d. Mostar. Ugovor koji je bio zaključen odnosio se na prvu polovinu 2017. godine sa cijenama: od 38 eura/MWh za prvi kvartal 2017. godine, odnosno od 34 eura/MWh za drugi kvartal 2017. godine, što je u okvirima tadašnjih cijena na tržištu električne energije, podsjećaju iz Elektroprivrede BiH te navode kako činjenica, koju navodi Ljubić da Aluminij nabavlja struju po 78 eura govori ko je odgovorna adresa za stanje u toj kompaniji.

- Dosadašnji snabdjevač električnom energijom kompanije Aluminij d.d. Mostar za 2019. godinu je JP Elektroprivreda HZHB d.d., Mostar, a da li je riječ od cijeni za električnu energiju od 78 eura/MWh ili o nekoj drugoj cijeni, to je pitanje ugovornog odnosa između tih dviju kompanija - naglašavaju iz Elektroprivrede BiH.

Iz te  kompanije također ističu kako zaključuju ugovore za isporuku električne energije samostalno i bez konsultacija sa Vladom Federacije BiH, a po cijenama koje su rezultat prilika na tržištu električne energije, vodeći računa o svom poslovanju, ali i o tome da se realizuju sve obaveze iz zaključenih ugovora sa partnerima – ugovorena isporuka električne energije, ali i sva plaćanja od partnera za isporučenu električnu energiju.

Podsjećaju kako je na tim principima uspješno realizovan i ugovor sa kompanijom Aluminij d.d. Mostar za prvu polovinu 2017. godine.

Iz Elektroprivrede BiH upozoravaju kako je nekorektno dovoditi Vladu Federacije BiH u vezu sa JP Elektroprivreda BiH kada je u pitanju prodaja električne energije bilo kojoj kompaniji, a posebno stavljati u kontekst odgovornosti Vladu FBiH i Elektroprivrede BiH za snabdijevanje el. energijom Aluminija d.d. Mostar.

- Ostaje pitanje na koje treba dati odgovor. Ako je cijena električne energije za 2019. godinu za kompaniju Aluminij d.d. Mostar od 78 eura/MWh, a na tržištu su za prvo polugodište 2019. cijene za el. energiju ostvarene značajno ispod tih cijena, posebno za profil potrošnje kakav je u kompaniji Aluminij d.d. Mostar, onda ne treba da čudi stanje u kome je kompanija Aluminij d.d. Mostar, bar kada je u pitanju obezbjeđenje ovog energenta- navode u reagiranju iz Elektroprivrede BiH.

Na kraju navode kako Vlada FBiH niti jednoj od elektroprivrednih kompanija  ni Elektroprivredi BiH Sarajevo ni Elektroprivrede HZHB Mostar, ne daje instrukcije za nabavkom električne energije za snabdijevanje njenih potrošača.

- Takve ingerencije su u isključivoj nadležnosti ovih elektroprivrednih kompanija prema svojim potrošačima, vodeći računa o tržišnim principima svoga poslovanja i korektnim cijenama za električnu energiju za opštu dobrobit privrede u Federaciji BiH, zaključuju iz JP Elektroprivrede BiH.

Biznis.ba / FENA