BiH

Federalna vlada o realiziranju Ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvesta

Autor: Biznis.ba
Federalna vlada o realiziranju Ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvesta

Vlada Federacije BiH usvojila je u petak informaciju o realiziranju obveza i prava iz Ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvesta za trajni smještaj Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

Na sjednici je zadužen Generalni sekretarijat Vlade FBiH da Federalnom ministarstvu financija uputi zahtjev za pripremu prijedloga odluke o preraspodjeli sredstava iz Proračuna FBiH za 2018. godinu sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH na poziciju Tekuće rezerve Vlade FBiH. Federalno ministarstvo financija obvezano je da ovu odluku pripremi odmah, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Po donošenju Odluke o odobravanju izdvajanja sredstva iz Tekuće rezerve, Generalni sekretarijat je zadužen da odmah plati prvi dio kupoprodajne cijene u iznosu od deset milijuna maraka, po Ugovoru o kupoprodaji zgrade Energoinvesta za trajni smještaj Vlade FBiH u Sarajevu od 29.8.2018. godine.

Ovi zaključci doneseni su nakon Rješenja Općinskog suda u Sarajevu - Zemljišnoknjiški ured - od 11.9.2018. godine po kojem je, a na osnovu Ugovora o kupoprodaji od 29.8.2018 godine, dozvoljena uknjižba predbilježbe prava vlasništva na objektu poslovne zgrade Energovinvesta, s Energoinvesta, kao prodavatelja s 1/1, u korist Vlade FBiH, kao kupca.

U obrazloženju Rješenja je navedeno i da je uvidom u zemljišnu knjigu i priloženu dokumentaciju utvrđeno da je prodavatelj (Energoinvest) upisan kao vlasnik nekretnine koja je predmet kupoprodaje, te da su ispunjene sve pretpostavke za upis Vlade FBiH kao vlasnika tog objekta, navodi se u priopćenju.

Biznis.ba