BiH

Forum: Bosna i Hercegovina i svjetski trendovi u oblasti električne energije

Autor: Biznis.ba
Forum: Bosna i Hercegovina i svjetski trendovi u oblasti električne energije

Treći forum pod nazivom "BiH i svjetski tokovi električne energije" okupit će u srijedu u Sarajevu komercijalne potrošače električne energije.

Britansko Ministarstvo za međunarodnu trgovinu u BiH i grupacija Alfa Energy organizuju forum na kojem će se govoriti o tome kako zaštiti biznis od promjenjivih cijena električne energije, te o izazovima komercijalnih potrošača i snabdjevača električne energije u BiH.

Forum će objasniti šta se dešavalo sa cijenom električne energije u protekloj godini, te predstaviti faktore koji inače utječu na cijenu. Također, govorit će o izazovima koji su pred kompanijama koje zaključuju ugovor za električnu  energiju, te napraviti poređenje sa drugim svjetskim berzama, odnosno tržištima elektične energije.

Učesnici foruma su predstavnici snabdjevača električnom energijom, komercijalni potrošači, predstavnici regulatornih tijela i nevladinog sektora iz BiH i regije, saopćeno je iz Britanske ambasade Sarajevo.

Biznis.ba / FENA