BiH

Halimić: Kompanije u BiH nisu svjesne koja sve ljudska prava mogu povrijediti

Autor: Biznis.ba
Halimić: Kompanije u BiH nisu svjesne koja sve ljudska prava mogu povrijediti

Institut za razvoj mladih "KULT" organizovao je javne konsultacije u vezi s dokumentom "Metodologija za izradu povelje o ljudskim pravima u privrednom sektoru u BiH".

Dokument koji je predstavljen na konferenciji u Sarajevu nastao je u okviru inicijative "Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u Bosni i Hercegovini", provedene u saradnji s Udruženjem poslodavaca FBiH i uz podršku Evropske unije.

Na inicijativi je radila predstavnica "KULT-a" Šeherzada Halimić, koja ističe da je u oviru projekta provedeno istraživanje o stanju ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH.

- Kompanije su se relativno dobro odazvale na naš poziv i odgovorile na upitnik koji smo im poslali. Odgovorilo je 412 kompanija iz BiH i prvi rezultati ukazuju na poprilično velik nedostatak svijesti o ljudskim pravima koja mogu biti povrijeđena kroz njihovo djelovanje. Najveći broj kompanija, pogotovo mikro i malih, odgovorile su da njihovo poslovanje ne može ugroziti ničija ljudska prava, što je daleko od istine - izjavila je Halimić.

Ističe da kada govorimo u ljudskim pravima u kontekstu poslovanja, uglavnom se misli na prava radnika, a to je segment u kojem su bh. kompanije i najviše osvještene. Halimić naglašava da takvo razmišljenje nije ispravno, jer ljudska prava koja mogu biti narušena djelovanjem kompanija su mnogo obuhvatnija.

Šef Odsjeka za zapošljavanje, prekograničnu saradnju i socijalnu odgovornost u Delegaciji Evropske unije Gianluca Vannini napominje da su ljudska prava srž i primarna vrijednost kojoj Evropska unija pridaje važnost.

- Važno je naglasiti da su privredni subjekti i kompanije svih veličina dio zajednice, oni moraju primjenjivati ljudska prava, a to će na kraju unaprijediti kompletnu privredu. Dužnost države je da štiti ljude, a korporacije da poštuju ta prava i omoguće primjenu pravnih mehanizama u slučajevima povrede ljudskih prava - izjavio je Vannini.

Dodaje da je veoma značajno što su pokrenute javne rasprave o ovoj temi, a zaključci će biti predočeni različitim nivoima vlasti koje mogu donijeti promjene u ovom sektoru.

Biznis.ba / FENA