BiH

Kanton Sarajevo u 2018. posjetilo više od 570 hiljada turista iz 167 država

Autor: Biznis.ba
Kanton Sarajevo u 2018. posjetilo više od 570 hiljada turista iz 167 država

Zabilježen je rast broja dolazaka za 18,1 posto ili 498.885 turista, te rast ostvarenog broja noćenja za 22,7 posto ili 1.060.988 noćenja. Ostvaren je rast broja dolazaka domaćih turista za 24,2 posto ili 74.342 turista i rast broja ostvarenih noćenja za 24,8 posto ili 128.171 noćenja.

Broj smještajnih objekata iznosi 350. Ukupan broj soba (6.091) veći je za 12,4 posto, dok je broj kreveta (13.710) veći za 15,9 posto u odnosu na prethodnu godinu. U 2018. godini otvorena su ukupno 143 nova objekta, a od tog broja 4 su hotela, 2 hotela sa 5* i 2 hotela sa 4*, 2 aparthotela sa 4*, i objekti iz kategorije ostalog smještaja.

Tokom 2018. godine dominira promet u hotelima, tako da je u njima boravilo 515.285 turista, procentualno 89,9 posto od ukupnog broja turista, i ostvareno je 1.021.452 noćenja ili 85,9 posto od ukupnog broja noćenja.

Najviše ostvarenih dolazaka i noćenja zabilježeno je u općinama Ilidža, Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća i Hadžići. Najviše turista bilo je iz Turske, Hrvatske, Kine, U.A.E., Slovenije, Saudijske Arabije, Njemačke, Srbije, SAD i Italije.

Apsolutni hit u 2018. godini je Kina, koja se nalazi na trećem mjestu po broju dolazaka i šestom mjestu po broju ostvarenih noćenja, uz porast broja dolazaka od 118,7 posto i noćenja za 114,5 posto. U strukturi ukupnih dolazaka turista u Kanton Sarajevo, 87 posto dolazaka ostvarili su strani turisti, dok je zastupljenost stranih turista u ukupnim noćenjima 89,2 posto.

Prosječna dužina boravka turista iznosila je 2,1 dan. Kanton Sarajevo su 2018. godine posjetili turisti iz 167 država svijeta.

Biznis.ba