BiH

Koldžo: Općina Novo Sarajevo u 2019. realizirala oko 100 projekata

Autor: Biznis.ba
Koldžo: Općina Novo Sarajevo u 2019. realizirala oko 100 projekata

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo kazao je da su u 2019. godini realizirani svi započeti projekti, njih oko stotinu, a koji su planirani budžetom i Strategijom razvoja te općine.

Načelnik Koldžo je u intervju za Fenu govorio o projektima koji su finalizirani u 2019. godini, te najavio planove za narednu, 2020. godinu.

Među najvažnijim kapitalnim projektima završenim u 2019. godini izdvojio je rekonstrukciju i otvaranje objekta "Dječija kuća", vrijednog više od dva miliona KM, a namijenjen je djeci do 14 godina i već radi punim kapacitetom.

Istakao je i da je nedavno otvorena novoizgrađena Mjesna zajednica i ambulanta Hrasno brdo čime je riješen dugogodišnji problem neadekvatnog prostora ove mjesne zajednice, te omogućena kvalitetna primarna zdravstvena zaštita stanovnika tog naselja.

Koldžo je naglasio da je za vanjsko uređenje i opremanje prostora Mjesne zajednice i ambulante Hrasno brdo, te kupovinu zemljišta izdvojeno oko 2.200.000 KM. Kazao je da je ostalo još da Javna ustanova "Dom zdravlja Kantona Sarajevo" uspostavi tim porodične medicine kako bi se objekat stavio u funkciju. Ta javna ustanova zadužena je i za nabavku specijalističke opreme za laboratoriju i stomatološku ordinaciju, što bi uskoro trebalo biti riješeno.

U narednoj godini u planu je i izgradnja kaskadnog dječijeg igrališta na području MZ Hrasno brdo.

Kao jedan od značajnijih kapitalnih projekata, Koldžo je najavio izgradnju kružnog toka na spoju ulica Hamdije Čemerlića - Put života koja uskoro treba započeti. Dodao je da su tri godine kontinuirano radili na pribavljanju neophodne dokumentacije i osiguravanju potrebnih sredstava čime su konačno stečeni uslovi za izgradnju.

Naglasio je da je Općina inicirala izgradnju ovog kružnog toka s obzirom na to da se radi o jednoj od najfrekventnijih raskrsnica na području općine, ali i Kantona Sarajevo. U realizaciji ovog projekta Općina Novo Sarajevo učestvuje sa 400.000 KM, a Direkcija za puteve KS-a sa 800.000 KM.

Koldžo je istakao da su u protekle tri godine rješavana imovinska i pitanja planske dokumentacije, te pribavljene saglasnosti javnih komunalnih preduzeća. Dodao je da je potpisan ugovor s izvođačem radova te da očekuje da će radovi započeti u narednom periodu i biti završeni u predviđenom roku.

- Očekujem da će taj kružni tok riješiti bar 60 posto svih saobraćajnih problema na tom prostoru. Ostatak problema bit će riješen nakon izgradnje i drugog kružnog toka ispred Fabrike duhana Sarajevo, čije je projektovanje trenutno u toku - objasnio je Koldžo.

istakao je da je u u 2019. godini u funkciju stavljena i streljana u Sportskoj dvorani "Novo Sarajevo", koja je opremljena po svim međunarodnim standardima, a služi kako za vrhunski sport tako i za trenažnu obuku strijelaca.

Općina ulaže značajna sredstva u izgradnju novih tematskih igrališta za djecu, istakao je Koldžo, te dodao da je u 2019. godini otvoreno drugo od tri planirana igrališta u ulici Envera Šehovića, namijenjeno djeci starijoj od šest godina i odraslima. Najavio je za narednu godinu izgradnju i trećeg dječijeg parka u toj ulici za djecu stariju od tri godine. Za ove namjene izdvojeno je ukupno oko 1.250.000 KM.

Izgrađen je i moderan park kod Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo sa brojim sadržajima za sve generacije, vrijednosti oko 680.000 KM.

Općina Novo Sarajevo ulaže i značajna sredstva u energetsku efikasnost školskih objekata te je u toku izvođenje radova na objektima: Osnovne škole "Kovačići", Elektrotehničke škole za energetiku te Željezničkog školskog centra. Projekat finansira Općina Novo Sarajevo, Vlada Švedske i Vlada Kantona Sarajevo, a UNDP BiH zadužen je za građevinske i mašinske radove. Za taj projekt, dodao je Koldžo, ukupno je izdvojeno 1.300.000 KM, od čega Općina učestvuje sa 300.000 KM.

Govoreći o saradnji s kantonalnim javnim komunalnim preduzećima, Koldžo je istakao da su imali brojne probleme prilikom realizacije općinskih projekata sa KJKP "Vodovod i kanalizacija".

- Oko 750.000 KM prebacili smo na račun VIK-a prije par godina za realizaciju sedam projekata. Završena je rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Derviša Numića, Olovska, a u ulici Zahira Panjete izgrađena je vodovodna mreža, dok je u ulici Olovska izvršeno priključenje na kanalizacionu mrežu. Još uvijek nije izvršena rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Kupreška i izgradnja priključaka na kanalizacionu mrežu u ulicama Isaka Samokovlije, Ruđera Boškovića i Velešići - naglasio je načelnik Koldžo i dodao da je saradnja sa ovim komunalnim preduzećem poboljšana dolaskom novog menadžmenta.

Iskazao je nezadovoljstvo stanjem u oblasti komunalne higijene na području općine, a koja je u nadležnosti KJKP "Rad". Općina Novo Sarajevo svake godine izdvaja značajna sredstva za ove namjene, pa je tako i prva koja je uvela tzv. 'zvona' za prikupljanje otpada, umjesto kontejnerskih posuda.

- Međutim, preduzeće "Rad" nije opremljeno dovoljnim brojem vozila za pražnjenje 'zvona' i tehnički ne mogu zadovoljiti potrebe, te smo dobili preporuku da do daljnjeg prolongiramo buduću nabavku - kazao je načelnik.

Najavio je realizaciju velikog broja projekata za 2020. godinu, a prvenstveno završetak kapitalnih projekata započetih ranijih godina. Jedan od projekata je i izgradnja kanalizacione mreže u ulici Fra Marije Divkovića, za šta su pribavljene sve potrebne saglasnosti. Vrijednost projekta, u okviru kojeg će biti izgrađeno 504 metara kišne i 660 metara fekalne kanalizacije sa 76 priključaka, iznosi oko 800.000 KM.

Trenutno je u toku izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog objekta Osnovne škole "Pofalići", za šta su planirana sredstva u općinskom budžetu za narednu godinu. Zbog starosti i dotrajalosti postojećeg objekta izgrađenog u ulici Ivanjska još 1948. godine, predviđena je izgradnja novog školskog objekta u ulici Zahira Panjete u blizini sportskog igrališta.

Jedan od strateških općinskih projekata je i izgradnja sportskog kompleksa Velešići, na prostoru nekadašnjeg strelišta. Općina Novo Sarajevo već nekoliko godina traži povrat imovine na tom prostoru, kojim trenutno raspolaže Ministarstvo odbrane BiH. Prva faza realizacije koja podrazumijeva izradu projektne dokumentacije će početi po preuzimanju tog prostora.

I u narednoj godini nastavit će se sa pružanjem podrške udruženjima od javnog interesa u afirmaciji amaterskog sporta i očuvanju kulturno-umjetničke tradicije, Nogometnom klubu "Pofalićki" i KUD-u "Lola". Tradicionalno nezaobilazna stavka u budžetu je i podrška za izgradnju stadiona "Grbavica".

- Ne možemo riješiti sve zahtjeve građana, posebno nerealne, ali svake godine nastojimo kroz općinski budžet, pored kapitalnih projekata, realizirati i što veći broj njihovih zahtjeva - zaključio je načelnik Koldžo.

Biznis.ba / FENA