BiH

Kompanijama korisne edukacije Udruženja poslodavaca FBiH i Elektroprivrede BiH

Autor: Biznis.ba
Kompanijama korisne edukacije Udruženja poslodavaca FBiH i Elektroprivrede BiH

Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije BiH (UPFBiH) i Javnog preduzeća Elektorprivreda BiH (EPBiH) danas su u Sarajevu održali edukativno-konsultativni sastanak na kojem su predstavnike kompanija upoznali o informacijama u vezi sa tržišnim snabdijevanjem električnom energijom.

Bio je ovo sedmi sastanak u nizu sastanaka koje UPFBiH i EPBiH organiziraju, a već su održani u Zenici, Jablanici, Goraždu, Travniku, Tuzli i Bihaću.

- Zahvaljujući tome predstavnici kompanija, odnosno kupci električne energije, zadovoljni su na dobivenim informacijama od predstavnika Elektroprivrede BiH. Posebno ih je zanimalo na osnovu čega se formira cijena električne energije, zašto se cijena za krajnje kupce veže za cijenu na berzi, kao i uslovi ugovaranja isporuke električne energije - potvrdio je na današnjoj pres-konferenciji u Sarajevu predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović.

Kaže da, na osnovu onoga što se čulo i na današnjem sastanku u Sarajevu, postoji potreba za organiziranjem ovakvih sastanaka kako bi se uklonile nejasnoće u pogledu snadbijevanja privrednih subjekata električnom energijom.

Zaključeno je da komunikaciju i edukaciju kupaca Elektroprivreda BiH treba nastaviti provoditi na sličan način, kako u saradnji sa Udruženjem poslodavaca FBiH, tako i direktnim kontaktom sa kupcima u svim segmentima.

- Elektroprivreda BiH planira uraditi izmjene web stranice i pripremiti materijale edukativnog sadržaja koji će biti dostupnie kupcima, te uvesti koncept e-konsultacija sa kupcima na tržištu. Nastavit ćemo raditi na kontinuiranom unapređenju poslovnih procesa, a jedan od segmenata bit će prilagođavanje cjenovne politike uslovima na tržištu, kao i potrebama kupaca – istakla je portparol JP Elektroprivreda BiH Midheta Kurspahić.

Također, tokom edukacijskog ciklusa zaključeno je da Udruženje poslodavaca FBiH i Elektroprivreda BiH trebaju definisati prijedlog izmjene zakonskih i regulatornih akata koji uređuju uslove rada na otvorenom tržištu električne energije.

Osim toga, potcrtano je da se UPFBiH treba uključiti u postupke javnih rasprava koje provode regulatorne agencije za električnu energiju, bilo da se radi o izmjeni tarifa i naknada ili izmjenama regulativa.

Biznis.ba / FENA