BiH

Kontinuirano se radi na harmonizaciji propisa u oblasti ribarstva

Autor: Biznis.ba
Kontinuirano se radi na harmonizaciji propisa u oblasti ribarstva

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o poduzimanju aktivnosti na usklađivanju domaćeg zakonodavstva i provođenju acquisa za oblast ribarstva i akvakulture.

Ministarstvo će u narednom periodu biti fokusirano na harmonizaciju propisa, promoviranje ove privredne grane, apliciranje za međunarodne fondove za razvoj istraživačke infrastrukture, poboljšanje unutrašnje koordinacije i kontrole te unapređenje međunarodne saradnje.

Ukupna proizvodnja konzumne ribe u 2017. godini iznosila je 3.761 tonu, od čega se 81 posto odnosi na uzgoj pastrmke.

U ovoj oblasti ima prostora za unapređenje, jer se kapaciteti za proizvodnju svih vrsta ribe u BiH procjenjuju na oko 13.000 tona.

Riba i riblji proizvodi su jedan od strateških proizvoda animalnog porijekla koje BiH može izvoziti u Evropsku uniju.

Biznis.ba