BiH

Mercator Grupa u 2018. godini značajno poboljšala poslovne rezultate

Autor: Biznis.ba
Mercator Grupa u 2018. godini značajno poboljšala poslovne rezultate
Za manje od dvije godine, Mecator Grupa je povećala svoj normalizirani EBITDA za 72,3 posto (za 2016. godinu, normalizirana EBITDA iznosila je 62,4 eura). U poslovnoj 2018. godini, Mercator je ostvario neto prihod od prodaje od 2,18 milijarde eura i godinu priveo kraju uz dobit od 1,6 miliona eura.

U 2018. godini Mercator Grupa je ostvarila prihod od prodaje uvećan za 1,2 posto u odnosu na 2017. godinu, naročito je prihod od maloprodaje, koja čini osnovu Mercatorovog poslovanja, porastao za 3,2 posto. Štaviše, Grupa je također značajno smanjila svoj finansijski dug u odnosu na prethodnu godinu za 97 miliona eura.

Mercator Grupa je u toku 2018. godine nabavila robu u vrijednosti od 1,2 milijarde eura od lokalnih i regionalnih dobavljača, što je 70 posto ukupne nabavke. Na taj način je značajno doprinijela razvoju cjelokupnog lanca, od uzgoja do prerade, na svim tržištima svog poslovanja. Istovremeno, Mercator Grupa je u 2018. godini platila 173 miliona eura u porezima, doprinosima i drugim troškovima.

Jedan od preduslova za dugoročnu stabilnost i dugoročne mogućnosti za razvoj Mercator Grupe je njeno smanjivanje stepena zaduženosti. Uz sve aktivnosti razduživanja koje su sprovedene u 2018. godini, Mercator Grupa je bila uspješna u značajnom smanjenju zaduženosti. Razmjera između neto finansijskog duga i normalizirane EBITDA na kraju 2018. godine bila je 7,2, što znači da je smanjena za 24,2 posto u odnosu na 2017. godinu. Ono što je još važnije jeste da je u posljednje dvije godine smanjena na taj nivo s 14,1.

Također bi trebalo istaći da efekti prodaje deset tržnih centara u Sloveniji na smanjenje duga još uvijek nisu uključeni u ovo umanjenje, budući da je transakcija Supernova tek završena u 2019. godini. Mercator je u 2018. godini nastavio s intenzivnim pripremama za svoju najveću investiciju – novi logistički i distributivni centar u Ljubljani. Na kraju 2018. godine je također objavio javni poziv za prijave za projektante zgrada, koji se trenutno nalazi u svojoj završnoj fazi.

Tokom 2018. godine investicije Mercator Grupe u nekretnine, postrojenja i opremu (CAPEX) iznosile su 29,9 miliona eura. Grupa je otvorila nove ili renovirala postojeće 122 prodavnice. Od ukupnog iznosa investicija, 56,7 posto iskorišteno je u Sloveniji i 43,3 posto za investicije na međunarodnim tržištima. Otvaranje novih ili renoviranje postojećih prodavnica pruža odličnu uslugu kupcima, širok izbor i ugodno kupovno iskustvo. Kao najveći slovenski regionalni maloprodavac Mercator mnogo investira u konkurentnost, a diferencijaciju osigurava naročito svojom širokom ponudom, naglaskom na lokalne proizvode, digitalizacijom iskustva kupovine i najboljim programima za lojalnost kupaca.

Mercator Grupa će u 2019. godini nastaviti da slijedi svoju strategiju koja je već donijela pozitivne rezultate. Godina 2019. bit će pod utjecajem uporno nepovoljnih uslova za poslovanje usljed aktivnosti konkurencije na svim tržištima Mercatorovog poslovanja, naročito na nivou njegovog osnovnog poslovanja, kao i usljed porasta svih troškova, naročito cijene energije, usluga i radne snage na svim tržištima na kojima Grupa obavlja svoje poslovanje.

Biznis.ba / Klix