BiH

Milan Miličević: Nismo bježali od poteškoća, nego smo im išli u susret

Autor: Biznis.ba
Milan Miličević: Nismo bježali od poteškoća, nego smo im išli u susret

Dok opštine koje su nedavno dobile BFC SEE sertifikat tek treba da osjete njegove benefite, opština Teslić završava jedan uspješan ciklus i ulazi u fazu resertifikacije.

Milan Miličević, načelnik ove lokalne zajednice, u razgovoru za "Nezavisne" kaže kako je proces bio dugotrajan i zahtijevao je brojna odricanja i promjene, ali da se na kraju sve isplatilo.

"Zalaganje i trud su potvrđeni dobijanjem BFC SEE sertifikata, koji nas obavezuje da dalje radimo još bolje i podižemo na viši nivo kvalitet svojih usluga", kaže Miličević.

NN: Koliko je teško bilo ispuniti zahtjeve za dobijanje ovog sertifikata i koji dio u ovom procesu je vama bio najteži?

Miličević: Kriterijumi i potkriterijumi koje je neophodno ispuniti na putu ka dobijanju sertifikata jesu zahtjevni i traže maksimum zalaganja, velike promjene, ali ne predstavljaju prepreku pred kojom treba stati ili pokleknuti. Svaki od kriterijuma nosi svoju težinu i specifičnost i svaki je predstavljao izazov na svoj način. Za opštinu Teslić najveći izazov predstavljali su revidiranje strateških dokumenata i izrada plana kapitalnih investicija. Ovo su bitni dokumenti kojima se definišu sve aktivnosti opštinske uprave u određenom vremenskom periodu, a mi kao ozbiljna i odgovorna opštinska uprava ovom poslu smo pristupili sistematično i sa stavom da sve ono što se ovim dokumentima definiše treba da bude i realizovano. Unapređenje dijaloga s privatnim sektorom kroz formiranje Privrednog savjeta, što je predstavljalo svojevrsnu novinu u dotadašnjoj saradnji opštine i privrede, predstavljalo je izazov u smislu promjene stava oba partnera da je nužno zajedničko djelovanje u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta, razvoja opštine i unapređenja kvaliteta života svakog pojedinca opštine Teslić. Zalaganje i trud su potvrđeni dobijanjem BFC SEE sertifikata, koji nas obavezuje da dalje radimo još bolje i podižemo na viši nivo kvalitet svojih usluga.

NN: Da li ste osjetili neke pozitivne efekte i benefite od njega?

Miličević: Jedan od najvećih benefita koji je proces sertifikacije donio je unapređenje efikasnosti u radu opštinske uprave i stavljanje u fokus potrebe privrednika. Osim toga, činjenica da opština ima BFC sertifikat govori potencijalnim investitorima da se radi o opštini koja je orijentisana ka potrebama i zahtjevima privrednika. Značajno je napomenuti da je sertifikat doprinio privlačenju sredstava iz eksternih izvora za realizaciju projekata usmjerenih ka unapređenju poslovnog okruženja, koje smo definisali kao prioritete. Posebno ističem podršku donatora različitim mjerama podrške zapošljavanju kroz grant šeme, u okviru kojih je samo u 2017. i 2018. godini podržano otvaranje oko 100 novih radnih mjesta i uređenje poslovne zone Lanara, u kojoj smo nakon uređenja prodali tokom protekle godine šest parcela zainteresovanim investitorima.

NN: Koliko je administracija bila spremna da se prilagodi njegovim zahtjevima?

Miličević: Svaka nova ideja ili promjena često stvara otpor u ljudima, koji se manifestuje kroz isticanje teškoća i prepreka koje treba savladati na putu njihove realizacije. Cjelokupan proces dobijanja sertifikata je bio izazov za opštinu Teslić, za njene zaposlene, ali i za njene resurse. Međutim, dobra razrada ideje, formiranje tima ljudi koji izazovima i teškoćama idu u susret, a ne bježe od njih, uvijek urode plodom. To se pokazalo i u procesu sertifikacije i danas je opština Teslić ponosna opština sa BFC SEE sertifikatom. Opštinska uprava nakon gotovo tri godine od kada smo stekli BFC sertifikat primjenjuje propisane procedure jer smo svjesni da doprinose efikasnosti u radu. Takođe, moram da napomenem da se pripremamo za proces resertifikacije u 2018. godini.

NN: Kako su privrednici reagovali na ove procese s obzirom na to da je jedan od uslova dobijanja sertifikata i njihovo aktivno učešće u donošenju pojedinih odluka i stvaranju poslovne klime?

Miličević: Privrednici su pozitivno prihvatili procese i novine koje je standard donio. Posebno zbog činjenice da je u okviru pripreme za sertifikaciju formirano savjetodavno tijelo sastavljeno od privrednika i predstavnika opštinske uprave. Ovo tijelo nosi naziv Privredni savjet opštine Teslić i privrednici imaju priliku da kroz ovo tijelo predlažu različite inicijative ili upute prijedloge, kritike i sugestije. Takođe, unapređenjem promocije i stavljanjem na javni uvid različitih vodiča, uputstava i drugih bitnih informacija, privrednicima je olakšano pribavljanje različitih dozvola.

NN: Koje su prednosti vaše lokalne zajednice u privlačenju investicija u odnosu na druge?

Miličević: Teško je izdvojiti nešto što jednu opštinu izdvaja od drugih, ali ako bismo nešto izdvajali kao prednost, onda bi to bila tradicija u pojedinim granama privrede, kao što su drvna, hemijska, metalska industrija i turizam. To znači da u ovim sektorima postoje znanja, vještine i kvalitet koji potencijalnim investitorima govori da se radi o dobrom području za ulaganje. Za naprijed navedeno zaslužne su same kompanije. Osim navedenog, opštinska uprava ima razvijen čitav niz mehanizama finansijske i nefinansijske podrške otvaranju novih radnih mjesta koji daju određenu prednost u odnosu na druge sredine u okruženju.

NN: Koje su najveće prepreke s kojima ste se suočavali u privlačenju novih investitora?

Miličević: Kao i druge opštine u okruženju, i opština Teslić nailazi na mnoge izazove u privlačenju novih investicija. Najznačajniji problemi koji otežavaju dolazak stranih investicija, ali i destimulišu domaće privrednike da reinvestiraju, su nestabilnost koju imamo u BiH. Nestabilna politička situacija u državi, nizak međunarodni rejting, brojni fiskalni i parafiskalni nameti, komplikovana administracija, sve su to značajne prepreke za intenzivnije ulaganje u lokalne zajednice u RS i BiH.

NN: Ko su najvažniji investitori u vašoj lokalnoj zajednici?

Miličević: Najznačajniji investitori na području opštine Teslić su domaće kompanije. Većina novih investicija na području naše opštine su rezultat reinvestiranja od strane domaćih preduzeća koja šire svoje poslovanje, povećavaju broj radnika, izvoz i ukupan promet. Na ovu činjenicu smo veoma ponosni. Osim navedenih investitora, značajne investicije dolaze od naših sugrađana koji žive i rade u inostranstvu i svoj kapital investiraju u Teslić.

Biznis.ba / NN