BiH

Mirica: U kratkom roku broj korisnika aplikacije FAST porastao na više stotina

Autor: Biznis.ba
Mirica: U kratkom roku broj korisnika aplikacije FAST porastao na više stotina

Krajem prošle godine Sarajevska berza je plasirala novi inovativni proizvod, aplikaciju FAST, u cilju jednostavnijeg i lakšeg trgovanja vrijednosnim papirima. FAST je u kratkom roku postao traženiji i popularniji među investitorima nego ranije korišteni OBS, odnosno Observer Station SASE.

U odnosu na OBS, aplikacija FAST pruža brojne dodatne mogućnosti, kao što su mogućnost fundamentalne i racio analize poslovanja kompanija čijim se dionicama trguje na SASE, mogućnost uporedbe finansijskih pokazatelja između različitih kompanija i različitih vremenskih perioda (horizontalna analiza), kalkulator za određivanje cijena i prinos obveznice, alat za kreiranje i praćenje individualnog portfolija vrijednosnih papira, mogućnost analize istorijskog kretanja cijena i trgovanih količina vrijednosnih papir, real-time uvid u stanje na tržištu, te sastav, revizije i kretanje vrijednosni berzanskih indeksa.

Po riječima Almira Mirice, izvršnog direktora Sarajevske berze, u veoma kratkom roku broj korisnika aplikacije FAST porastao je na više stotina, sa stalnim prilivom novih korisnika.

- Posebno nas raduje činjenica da su naši korisnici iz oba bh. entiteta. FAST je naš dugoročan projekt, čiji je primarni cilj povećanje interesa javnosti za berzansko poslovanje i tržište kapitala generalno, te približavanje ove materije običnom čovjeku. Veliki broj je građana koji ništa ne znaju o mogućnostima investiranja i trgovanja na Berzi, a aplikacijom FAST im omogućavamo pristup i uvid u sve bitne informacije na jednom mjestu. Nadamo se da ćemo uz pomoć ove aplikacije pozicionirati tržište kapitala kao neodvojiv i sastavni dio ukupnog ekonomskog prostora u Federaciji Bosne i Hercegovine. Samo na taj način je moguće stvoriti soldinu osnovu za veći broj investitora na Berzi, uz posljedično povećanje investicione aktivnosti i prometa - izjavio je Mirica za Fenu.

Osvrnuvši se na reakcije korisnika i javnosti, te isplativost aplikacije, Mirica navodi da su komentari većinom pozitivni, te da se kritike uzimaju veoma ozbiljno uz konstantno nastojanje da se aplikacija unaprijedi.

- Još uvijek je rano govoriti o isplativosti FAST-a ili kvantificirati njen uticaj na unaprijeđenje poslovanja. Imamo brojne čestitke na kvalitetu aplikacije, na njenoj funkcionalnosti i brzini. Naravno, bilo je tu i nekih kritika koje mi shvatamo kao dobronamjerne i koje nam daju vrijedan input kako poboljšati aplikaciju. Tokom incijalnog razvoja FAST-a suočili smo se sa velikom dilemom, da li čekati da se sve naše ideje pretoče u prvu verziju aplikacije ili da idemo korak po korak, i da uz povratne informacije korisnika odlučimo šta slijedeće implementirati. Odlučili smo se za drugu varijantu, pošto ćemo na taj način imati priliku da aplikaciju  još više prilagodimo konkretnim potrebama njenih korisnika. Smatramo da se ovaj put pokazao ispravnim, budući da sada, nakon feedbacka korisnika, imamo mnogo jasniju sliku o budućem pravcu razvoja FAST-a – izjavio je Mirica.

Kada je riječ o mogućnosti korištenja aplikacije putem mobilnih telefona, Mirica pojašnjava da se FAST teoretski može koristiti i na mobilnim uređajima, pošto se radi o web aplikaciji.

- Međutim, i najveći "phableti" (mobiteli sa velikim dijagonalama ekrana) u poređenju sa monitorom PC-a ili laptopa imaju premalo prostora na ekranu da bi se mogućnosti FAST-a mogle efikasno koristiti. I pored sveprisutnosti mobilnih uređaja, neke aktivnosti, kao u ovom slučaju, finansijska analiza, je najbolje obavljati na "pravom" računaru. SASE ima planove da izradi i verziju FAST-a koja je prilagođena za mobilne uređaje, ali ta aplikacija neće moći podržavati sve opcije trenutne web-aplikacije. Bitno je istaći da je predviđeno  da se promotivni period, u okviru kojeg smo dali besplatno korištenje aplikacije, završi sa 31. martom - naveo je Mirica.

(FENA)