BiH

Na IBF-u u Sarajevu 17. i 18. oktobra privrednici iz gotovo cijelog svijeta

Autor: Biznis.ba
Na IBF-u u Sarajevu 17. i 18. oktobra privrednici iz gotovo cijelog svijeta

Udruženje nezavisnih industrijalaca i poduzetnika Turske (MUSIAD), u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom (VTK) Bosne i Hercegovine, organizira u Sarajevu 23. međunarodni poslovni forum (IBF).

Forum će biti održan 17. i 18. oktobra, a riječ je o međunarodnoj platformi godišnjih kongresa i zajedničkih komercijalnih aktivnosti gdje se okupljaju 42 poslovna udruženja iz gotovo 25 zemalja, u svrhu iznalaženja rješenja za razvijanje ekonomskih veza, održavanje saradnje, pojačavanje komunikacija i ubrzavanje društvenog ekonomskog razvoja između zemalja, ističu iz VTKBiH.

Cilj Međunarodnog poslovnog foruma (IBF) je, prije svega, usmjeriti i osnažiti komercijalne odnose u skladu s nacionalnim principima i interesima, podržati saradnju među članicama i među zemljama članicama na regionalnom i globalnom nivou, poboljšati komercijalne aktivnosti i razvijati trgovinu, promovirati trgovinu i investicije, zatim promovirati zajednička ulaganja i saradnju na proizvodnim i trgovinskim projektima.

U okviru Poslovnog foruma (IBF) planirano je da 17. oktobra budu održani poslovni susreti bosanskohecegovačkih kompanija i kompanija iz Turske, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Bliskog Istoka, te sjeverne Afrike.

Programom je, također 17. oktobra, predviđeno održavanje panel diskusija sa posebnim osvrtom na mogućnosti investiranja u sektorima poljoprivrede, turizma, prehrane, drvnog, metaloprerađivačkog sektora, s ciljem skretanja pažnje na trgovinski i investicioni potencijal u Bosni i Hercegovini, kao i b2b susreti kompanija.

Drugi dan foruma, 18. oktobra, planirani su sektorski sastanci i posjeta bh. kompanijama.

Iz Komore ističu da je učešće za bh. kompanije na poslovnom forumu i susretima besplatno.

U okviru IBF foruma postoji mogućnost da bh. kompanije imaju male info-štandove gdje mogu predstaviti svoje proizvode i usluge.

Biznis.ba / FENA