BiH

Na sajmu 'Od ideje do biznisa' predstavljena 22 startupera

Autor: Biznis.ba
Na sajmu 'Od ideje do biznisa' predstavljena 22 startupera

"Od ideje do biznisa", naziv je sajma otvorenog danas na Trgu oslobođenja - Alija Izetbegović u Sarajevu, na kojem su svoje proizvode i usluge predstavila 22 startupera (sudionika) s područja općine Stari Grad, koji su u sklopu „Start-up programa“ dobili sredstva za pokretanje vlastitog biznisa.

Jednodnevna sajamska manifestacija upriličena je u organizaciji Fondacije Infohouse i u sklopu pograma Start-up sarajevske općine Stari Grad, a rezultat je Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu - ReLOaD, koji finansira Evropska unija, a provodi UNDP.

Kako je novinarima kazao općinski načelnik Starog Grada Ibrahim Hadžibajrić, putem Start-up programa ova jedinica lokalne samouprave dosada je zajedno s UNDP-om i Zavodom za zapošljavanje Kantona Sarajevo (KS) implemenetirala šest projekata, u vezi s čime je u tekućoj budžetskoj godini participirala s 46.000 KM.

Najavio je da će slični projekti biti podržani i u narednoj budžetskoj godini, te da će izdvajanja u tu svrhu biti uvećana, naglašavajući njihovu važnost za promociju poduzetništva i uopće razvoj lokalne zajednice.

Hadžibajrić je istaknuo da potencijalne korisnike spomenutih sredstava treba ohrabriti za pokretanje vlastitih biznisa kako ta sredstva ne bi ostala neiskorištena.

Na značaj tog načina zapošljavanja ukazao je i v. d. direktora Službe za zapošljavanje KS Muhamed Bekto, podsjećajući da je ova služba zajedno s Federalnim zavodom za zapošljavanje od 2014. do konca 2017. godine pokrenula više od 2.000 startupova u KS-u.

- Ovo je prilika da ti ljudi postanu 'vidljivi' i da se javnost uvjeri da ima i pozitivnih dešavanja u našem kantonu i državi - kazao je Bekto, navodeći da se radi o ljudima koji se skidaju s evidencije nezaposlenih i koji su u prilici da pokreću vlastiti biznis i tako na najneposredniji način doprinesu procesu zapošljavaja.

Voditeljica Mentorskog tima projekta Start-up centra Anja Didović kazala je da se radi o projektu u sklopu kojeg je pružena podrška osobama koje su u toku posljednje godine dana pokrenule vlastiti biznis na području općine Stari Grad, te da je to, među ostalim, realizirano kroz edukativne i mentorske komponente.

Potcrtala je značaj jačanja poduzetničkog duha u oblasti rada, samozapošljavanja i zapošljavanja putem zajedničkog angažmana civilnih organizacija, jedinica lokalne samouprave i javnog sektora, a radi otvaranja mogućnosti za zapošljavanje i ostanak mladih u BiH.

Sajam "Od ideje do biznisa" otvoren je danas do 18.00 sati.

Biznis.ba / FENA