BiH

Nastavak suradnje Udruženja poslodavaca i Razvojne banke FBiH

Autor: Biznis.ba
Nastavak suradnje Udruženja poslodavaca i Razvojne banke FBiH

Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović i predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH Semir Fejzić razgovarali su o nastavku suradnje, intenzivnije upostavljene u 2020. godini između ovih dviju institucija, saopćeno je nakon sastanka.

Razgovarano je o Garancijskom fondu, novim kreditno-garantnim programima i potencijalnim efektima i ograničenjima koja bi se eventualno mogla pojaviti kod privrednih subjekata.

Predsjednik Udruženja poslodavaca je izrazio zadovoljstvo što je Razvojna banka FBiH počela da vrši funkciju u punom kapacitetu i što su joj povjereni novi poslovi od Vlade FBiH-Garancijski fond i od Svjetske banke-Projekat za oporavak i podršku kompanijama/poslovnim subjektima u BiH.

Smailbegović očekuje da će zbog stimulativne mjere Vlade FBiH, koja se odnosi na subvenciju kamata i zbog unapređenja kreditno-garantnih programa, potencijal Garancijskog fonda privrednici koristiti više i da će to dati značajno bolje rezultate nego dosad.

Fejzić je istaknuo značaj dobre suradnje Razvojne banke FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH te naveo da će ta banka, u svojim politikama i planovima uvažiti stavove Udruženja poslodavaca FBiH koji mogu unaprijediti rad i poslovanje banke.

Predstavio je i nove projekte, gdje bi Razvojna banka, osim postojećih kreditnih linija, imala u ponudi i kreditiranje IT sektora te kreditiranje projekata za obnovljive izvore energije.

Obostrano je iskazan interes da se u kontinuitetu održavaju sastanci Udruženja poslodavca FBiH i Razvojne banke FBiH, razmjenjuju informacije te daju prijedlozi privrednika putem Udruženja poslodavaca FBiH, kako bi u kriznom i postkriznom vremenu Razvojna banka FBiH bila što bliža i korisnija privredi i na neki način prvi alat Vlade FBiH putem kojeg bi privrednici ostvarili olakšice za lakše poslovanje u vidu povoljnijih kredita.

Biznis.ba / FENA