UP FBIH

BiH

Nastavak suradnje Udruženja poslodavaca i Razvojne banke FBiH

BiH

UPFBiH: Šansa za zaposlenje 40 mladih tapetara i modelara u drvnoj industriji

BiH

UPFBiH: Bh. vlasti da hitno stvore uvjete koji će omogućiti službena putovanja u i iz BiH

BiH

Smailbegović: 'Korona zakon' će sigurno dobro doći privredi

BiH

UPFBiH organizira Dan poslodavaca i dodjelu nagrade za najboljeg menadžera 2019.

BiH

Poslodavci traže odgovore na inicijativu UPFBiH za rasterećenje privrede