BiH

NERDA, Privredna komora Tuzla i GIZ uspostavljaju čvršću saradnju

Autor: Biznis.ba
NERDA, Privredna komora Tuzla i GIZ uspostavljaju čvršću saradnju

Na osnovu sporazuma o zajedničkoj saradnji na polju lokalnog ekonomskog razvoja, direktor Udruženja za razvoj NERDA Enes Drljević, predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla Nedret Kikanović i rukovodilac projekta "Inovacije i digitalizacija u MSP u BiH" pri "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH" Karin Rau, potpisali su Memorandum o razumijevanju u Komori Tuzla.

Ovaj dokument će služiti kao polazna osnova za određivanje najšireg okvira za saradnju, a potpisinice na ovaj način u zajedničkom interesu uspostavljaju odnos tehničke saradnje da bi podržali dogovorene aktivnosti u vezi sa unapređenjem poslovanja, a na način i pod uslovima navedenim u dokumentu.

Naglašeno je da će se saradnja razvijati s ciljem stvaranja pozitivnijeg poslovnog okruženja koje će doprinijeti unapređenju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih preduzeća, saopćeno je iz Kantonalne privredne komore Tuzla.

Aktivnosti će se realizovati u okviru projekta "Inovacije i digitalizacija u MSP u BiH", a sastoje se od obuka i savjetodavnih aktivnosti te, u manjoj mjeri, osiguravanja materijala i opreme po potrebi i u skladu sa mogućnostima i mandatom projekta "Inovacije i digitalizacija u MSP u BiH", čije je sjedište u Sarajevu.

Tri su polja na kojima će se odvijati saradnja - podrška u pogledu podizanja svijesti i senzibilizacije na temu inovacija i digitalizacije u MSP, podrška za poboljšanje i uspostavljanje usluga inovacija i digitalizacije i podrška usmjerena na razvoj relevantnih politika i partnerstava za inovacije.

Memorandum će biti na snazi do 30. septembra 2021. godine.

Biznis.ba / FENA