BiH

Nizozemska - zemlja tulipana, legalnog pušenja trave i globalne trgovine

Autor: Biznis.ba
Nizozemska - zemlja tulipana, legalnog pušenja trave i globalne trgovine

Holandija, zemlja tulipana, sira, velikih umjetnika i legalnog pušenja trave, šesta je po veličini ekonomija Evrope.

Ima dugu istoriju prekomorske trgovine. Tokom 17. i 18. vijeka holandski brodovi prevozili su začine i sirovine iz Indije i Azije u Evropu te evropske proizvode u suprotnom smjeru.

Holandski trgovci uspostavili su pomorske trgovačke veze s Kinom i Japanom, a njihov uspjeh u pomorskoj trgovini zasnivao se na vještini gradnje brodova koji su imali velike prostore za prevoz tereta, a koji su zahtijevali vrlo malu posadu, što je smanjilo troškove prevoza.

Sve do kraja 18. vijeka Holanđani su dominirali globalnom trgovinom, dok ih nisu pretekli Britanci. No tradicija je nastavljena pa je holandska ekonomija i danas uvelike zavisna o međunarodnoj trgovini.

Holandija spada u najbogatije zemlje svijeta, ima BDP po stanovniku 53.600 dolara, prema paritetu kupovne moći. Iako se radi o relativno maloj zemlji, kako smo već spomenuli šesta je po veličini ekonomija Evropske unije te igra važnu ulogu kao evropsko transportno čvorište. Uobičajeno ima visok trgovinski višak, stabilnu industriju i nisku nezaposlenost.

Veliki bankarski sektor, moderna industrija i poljoprivreda

Industrija se fokusira na preradu hrane, hemikalija, nafte i električnih mašina. Vrlo moderan i mehaniziran poljoprivredni sektor zapošljava tek nešto više od 1 odsto radne snage, ali osigurava status zemlje kao drugog po veličini poljoprivrednog izvoznika na svijetu. Holandija je dom nekih od najvećih svjetskih korporacija, poput Royal Dutch Shella i Unilevera.

Kao i ekonomija mnogih drugih industrijaliziranih evropskih zemalja, i holandska ekonomija posljednjih decenija obilježio je rast uslužnog sektora i relativan pad poljoprivrede i industrije u BDP-u.

Holandija je dio evrozone, a kao takvoj monetarnu politiku kontroliše joj Evropska centralna banka. Holandski finansijski sektor je visoko koncentrisan, s četiri poslovne banke koje kontrolišu više od 80 % aktive banaka koja je četiri puta veća od Holandskog BDP-a.

Tokom 2008. godine, u vrijeme izbijanja finansijske krize, deficit državnog budžeta dosegao je 5,3 odsto BDP-a. Za vrijeme produžene recesije u periodu od 2009. do 2013. godine nezaposlenost se udvostručila na 7,4 %, a potrošnja domaćinstva padala je četiri godine zaredom, no ekonomski i rast ponovno počinje 2014. godine.

Vlada premijera Marka Rutea pokrenula je 2010. godine značajne mjere štednje kako bi poboljšala stanje javnih finansija te je pokrenula široke strukturne reforme u ključnim područjima - tržištu rada, tržištu energije i penzijskom sistemu.

Prošle godine državni budžet se ponovno vratio u plus od 0,7 % BDP-a, a ekonomski rast iznosio je 3,2 %. BDP po glavi nadmašio je pretkrizni nivo.

Biznis.ba / Index.hr