BiH

Novalić obrazložio poslanicima Prijedlog budžeta FBiH za 2019. godinu

Autor: Biznis.ba
Novalić obrazložio poslanicima Prijedlog budžeta FBiH za 2019. godinu

Federalni premijer Fadil Novalić obrazložio je poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na današnjoj vanrednoj sjednici Prijedlog ovogodišnjeg budžeta navodeći da Vlada nastavlja sa restriktivnom politikom.

- To se vidi po decembarskoj plati na kojoj je bilo 6.764, a budžetom je bilo planirano 7.290 zaposlenika - istakao je Novalić ukazujući na najznačajnije stavke o budžetu Federacije BiH za 2019. godinu, koji je predložen u iznosu od 2.653.843.356 KM.

To je za 335,8 miliona KM ili 11 posto manje u odnosu na prošlogodišnji budžet FBiH.

Govoreći o povećanim iznosima sredstava rekao je da se u okviru kapitalnih transfera javnim poduzećima najznačajnija povećanja sredstava odnose na unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP “Aerodrom Mostar“ gdje je povećanje u odnosu na prethodnu godinu jedan milion KM, unapređenje avio prometa Federacije JP „Aerodrom Tuzla“ povećanje sredstava u iznosu od jedan milion KM i unapređenje avio prometa Federacije JP „Aerodrom Sarajevo“ za jedan milion KM i kapitalni transfer javnim preduzećima – za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture u iznosu 13 miliona KM.

U cilju poboljšanja položaja mlađih kategorija stanovništva i prepoznajući potrebu za rješavanjem njihovih osnovnih egzistencijalnih pitanja Novalić kaže da su planirana sredstva u iznosu od 15 miliona KM kao subordinirani dug prema Union banci, koja će biti usmjerena za rješavanje stambenog pitanja navedene kategorije stanovništva.

Također, 10 miliona KM predviđeno je na razdjelu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u svrhu uvezivanja staža za uposlene, od čega se devet miliona KM odnosi na preduzeća u vlasništvu Federacije BiH, a jedan milion KM se odnosi na uvezivanje staža za uposlenike privatnih preduzeća.

U okviru kategorije tekućih rashoda najznačajnije povećanje se odnosi na tekuće transfere i druge tekuće rashode.

- Planirano povećanje tekućih transfera u 2019. godini odnosi se prvenstveno na povećanje transfera za MIO/PIO za 30,2 miliona KM u odnosu na Budžet za 2018. godinu, uslijed povećanog izdvajanja po osnovu člana 129. Zakona o MIO/PIO3 i Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca obrambeno-oslobodilačkog rata, te povećanje transfera za Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH u iznosu od 2,5 miliona KM koje se odnosi na finansiranje programa Fonda solidarnosti (nabavka citostatika za liječenje melanoma i nabavka tuberkulostatika) - naveo je premijer Novalić.

Bruto plaće i naknade po osnovu redovnog rada planirane su na osnovu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine za 7.294 zaposlenika uz primjenu osnovice za obračun plaća od 330,00 KM, koja će se primjenjivati od mjeseca u kojem budžet Federacije BiH za 2019. godinu stupi na snagu.

Ukupno planirana sredstva na ovoj poziciji iznose 204,7 miliona KM, što predstavlja povećanje u odnosu na iznos iz budžeta Federacije BiH za 2018. godinu od 14,4 miliona KM ili 8 posto.

- Razlog povećanja je usklađivanje osnovice za obračun plaće sa 315,00 KM na 330,00 KM, kao i ispunjenje zakonske obaveze isplate plaća i naknada dužnosnicima (zastupnici, ministri, savjetnici) šest mjeseci nakon prestanka njihovog mandata ukoliko nemaju zasnovan radni odnos - pojasnio je Novalić.

Na prihodovnoj strani budžeta fokus će biti na stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz smanjenje cijene rada, rasterećenje privrede kroz restrukturiranje poreznog sistema, smanjenje poreznog duga, te povećanje discipline poreznih obveznika što će se u konačnici, dodao je Novalić, odraziti i na povećanje naplate indirektnih i direktnih poreza.

Biznis.ba / FENA