BiH

Objavljen javni poziv za dodjelu sredstava za razvoj voćarstva (smokva i šipak)

Autor: Biznis.ba
Objavljen javni poziv za dodjelu sredstava za razvoj voćarstva (smokva i šipak)

Grad Mostar objavio je javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava za podršku razvoja voćarstva (smokva i šipak).

"Pozivaju se poljoprivredni proizvođači (fizičke osobe) s područja Grada Mostara koji su upisani ili su se upisali u Registar poljoprivrednih gospodarstava/Registar klijenata (RPG/RK) do 31.03.2023. godine, te ažurirali svoje podatke do 31.03.2023. godine, imaju prebivalište na području Grada Mostara, obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Mostara, te imaju namjeru zasaditi minimalno 10 sadnica smokve, a maksimalno 30 sadnica, ili imaju namjeru zasaditi minimalno 20 sadnica šipka, a maksimalno 50 sadnica da podnesu prijavu putem obrasca za prijavu", navodi se u pozivu.

Napominje se da poljoprivredni proizvođači koji su u protekle dvije godine te u tekućoj godini dobili novčana sredstva za projekte iz oblasti poljoprivrede od Grada Mostara ili putem Grada Mostara nemaju pravo na dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu.

Prijava se podnosi putem obrasca za prijavu i isti se dostavlja u zatvorenoj koverti izravno na protokol Grada Mostara ili putem preporučene pošte na adresu: Grad Mostar, Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove, Služba za gospodarstvo, Braće Fejića 51, 88000 Mostar s naznakom: „Povjerenstvu za dodjelu sredstava za potporu razvoja voćarstva (smokva i šipak)“ – NE OTVARAJ-. Obrazac za prijavu se može preuzeti na glavnom protokolu Grada Mostara (Adema Buća br.19) kao i na web stranici Grada Mostara u prilogu ovoga poziva.

Lista odabranih korisnika se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Mostara i na web stranici Grada Mostara. Podnositelji prijava mogu izjaviti prigovor u roku od 3 (tri) dana od dana objave rezultata javnog poziva. Prigovor se podnosi Povjerenstvu.

Nakon odluke o dodjeli sredstava po osnovu ovog javnog poziva, Grad Mostar i korisnici će potpisati ugovor o pravima i obavezama korisnika i Grada Mostara.

Javni poziv ostaje otvoren do 4. 12. ove godine do 14 sati. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće biti razmatrane, stoji u pozivu Grada Mostara.

Biznis.ba / FENA