BiH

Obradović: Nužno je donijeti novi zakon o građevinskom zemljištu u FBiH

Autor: Biznis.ba
Obradović: Nužno je donijeti novi zakon o građevinskom zemljištu u FBiH

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u utorak će se izjašnjavati o novom zakonu o građevinskom zemljištu, koji je neophodno da se donese na području Federacije BiH zbog usklađivanja sa Zakonom o stvarnim pravima i Odluke Ustavnog suda FBiH.

Na snazi je Zakon o građevinskom zemljištu, koji nikada nije izmijenjen od 2003. godine, pa je ostao u izvornom obliku, kako ga je formulirao visoki predstavnik u BiH.

- U međuvremenu je naše društvo prošlo kroz intenzivne promjene po pitanju nekretnina i oblasti stvarnih prava uopće. Zakon o građevinskom zemljištu FBiH za razliku od 12 drugih propisa u oblasti stvarnog i imovinskog prava s početkom primjene Zakona o stvarnim pravima nije prestao važiti, ali je veći dio njegovih odredbi praktično stavljen izvan snage jer su u koliziji s odredbama Zakona o stvarnim pravima i protivne načelima jednovrsnosti vlasništva i pravnog jedinstva nekretnine - rekao je za Fenu direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović.

Početkom 2014. godine počeo se primjenjivati Zakon o stvarnim pravima, kojim se nakon dugo vremena oblast stvarnih prava vraća srednjeevropskoj tradiciji.

To znači da se "uvodi načelo jednovrsnosti vlasništva, jednakosti svih titulara odnosno nositelja prava vlasništva i načelo jedinstva nekretnine, te se propisuje opća vlasnička transformacija nekadašnjeg društvenog vlasništva odnosno njegovih derivativa (pravo upravljanja, raspolaganja, korištenja).

Drugi razlog za donošenje novog zakona je, kako kaže, odluka Ustavnog suda Federacije BiH kojom je utvrđeno da odredbe koje se tiču naknade za korištenje građevinskog zemljišta tzv Trajna renta nisu sukladne Ustavu Federacije BiH.

Donošenje zakona o građevinskom zemljištu je od vitalnog interesa za jedinice lokalne samouprave te je u samoj pripremi ovoga zakonskog rješenja formirana Radna grupa sastavljena od predstavnika Saveza općina i gradova i pojedinih općina.

- Kroz sedam poglavlja novog zakona o građevinskom zemljištu normira se pojam i definicija građevnog zemljišta, uređuje raspolaganje i upis građevnog zemljišta u javne registre, zaštita prava na građevnom zemljištu, način određivanja građevnog zemljišta, reguliraju prava i parcelacija građevnog zemljišta. Također, propisuju se naknade koje se plaćaju prilikom korištenja građevnog zemljišta, definiraju prava i obveze jedinica lokalne samouprave i vlasnika jednih spram drugih kada je u pitanju planska izgradnja i privođenje građevinog zemljišta trajnoj namjeni - istakao je Obradović.

Biznis.ba / FENA