BiH

Od januara do aprila Porezna uprava FBiH naplatila 1,7 milijardi KM

Autor: Biznis.ba
Od januara do aprila Porezna uprava FBiH naplatila 1,7 milijardi KM
U strukturi direktnih poreza za period januar – april 2019. naplaćeno je poreza na dobit u iznosu od 154.663.759 KM, a za april 44.717.035 KM. Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 39.666.940 KM, a za april 7. 819.198 KM. Ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 207.297 KM, a za mjesec april 50.874 KM. Porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 140.187.409 KM, a za mjesec april 38.993.537 KM. Naknade i takse naplaćene su u iznosu od 149.620.691 KM, a za mjesec april 34.274.510 KM.

U periodu januar – april 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 1.190.841.518 KM, a za mjesec april 322.725.188 KM.

U strukturi doprinosi za period januar – april 2019. naplaćeno je:
• doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu od 664.904.164 KM, a za mjesec april 176.958.888 KM;
• doprinosi za zdravstveno osiguranje naplaćeni su u iznosu od 470.833.064 KM, a za mjesec april 130.496.559 KM;
• doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni su u iznosu od 55.104.290 KM, a u mjesecu aprilu 15.269.742 KM,

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30. 4. 2019. godine je 531.492 i u ovom broju zaposlenih nisu uključene osobe koje prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

Biznis.ba