BiH

Odobren Nacrt federalnog zakona o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca

Autor: Biznis.ba
Odobren Nacrt federalnog zakona o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca
Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine odobren je bez mnogo diskusije na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta. Ovaj tekst je istovremeno upućen u dvomjesečnu javnu raspravu.

Prema obrazloženju federalnog ministra rada i socijalne politikkke Veska Drljače, pitanja koja se uređuju tim zakonom su kriteriji i postupak za utvrđivanje reprezentativnosti na nivou poslodavca, na nivou područja i oblasti djelatnosti, odnosno struke ili profesije, te na nivou kantona, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine.

Za razliku od Zakona o radu, ovim zakonom se predviđa mogućnost utvrđivanja reprezentativnosti sindikata na nivou struke i profesije te su na taj način uvažene opravdane potrebe određenih već organizovanih sindikata, kao i sugestije kantonalnih skupšina koje su date u tom pravcu.

U pogledu procenta učlanjenosti, koji je potreban za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, ovim zakonom je izvršeno usaglašavanje sa zakonodavnim okvirom zemalja u regionu, kao i s predviđenim procentima za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja poslodavaca.

Također, ovim zakonom je predviđena mogućnost utvrđivanja reprezentativnosti udruženja poslodavaca na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, na području kantona, kao i za područje ili oblast djelatnosti.

Nadalje, ovim zakonom su uređeni kriteriji, uslovi i postupak za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, dokazivanje ispunjenosti uslova za utvrđivanje reprezentativnosti, preispitivanje utvrđene reprezentativnosti, kao i druga pitanja od značaja za predmet ovog zakona.

Na osnovu utvrđene reprezentativnosti, sindikat, odnosno udruženje poslodavaca, imat će pravo na zastupanje svojih članova pred poslodavcem, organima vlasti, udruženjima poslodavaca, drugim institucijama odnosno pravnim licima, pravo na kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora, na učešće u bipartitnim i tripartitnim tijelima, te na druga prava u skladu sa zakonom.

Za razliku od nacrta ovog zakona, zastupnici na današnjoj sjednici Predstavničkog doma nisu odobrili većinom glasova izvještaje o radu Federalnog pravobranilaštva u 2017. godini, kao ni o radu dva elektroprivredna preduzeća u Federaciji BiH, Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo i Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar, za 2015., 2016. i 2017. godinu.

Sjednica je nastavljena narednim tačkama dnevnog reda.

Biznis.ba / FENA