BiH

Osniva se registar malih i srednjih preduzeća

Autor: Biznis.ba
Osniva se registar malih i srednjih preduzeća

U akcijskom planu "Razvoj malog i srednjeg preduzetništva u Federaciji", koji je usvojila federalna vlada, predviđa se uspostava jedinstvenog preduzetničkog registra za područje FBiH.

Time bi se, kako piše, "uveliko unaprijedila i ubrzala registracija novih preduzeće, kao i unificirala praksa opština u pogledu postupaka registracije, čime bi se značajno doprinijelo uklanjanju administrativnih barijera za registraciju preduzeća". Preko jedinstvenog informacijskog registara, osim lakšeg dobijanja raznih dozvola za rad kompanija, trebalo bi da se tretiraju i ključni podaci na osnovu kojih se mogu pratiti stanje i trendovi u sektoru malog i srednjeg preduzetništva.

Predviđeno je i da Ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta informacijski sistem i registar malih i srednjih preduzeća (ISR MSP) pravi zajedno s Poreznom upravom FBiH, registracijskim sudovima u FBiH, agencijom AFIP i Zavodom za statistiku FBiH, prenosi Indikator.

Ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta sugeriše nižim, lokalnim institucijama vlasti, koje su nadležne za registraciju preduzeća, da se uvežu u ovaj informacijski sistem kako bi se cijeli projekat mogao u potpunosti realizovati. Mala i srednja preduzeća te obrti koji budu imali podatke u ovom informacijskom registru lakše će dolaziti i do finansijskih podsticaja koje bude davala Vlada Federacije BiH.

Biznis.ba