BiH

Pala neto dobit Centralne banke BiH

Autor: Biznis.ba
Pala neto dobit Centralne banke BiH

Neto dobit Centralne banke Bosne i Hercegovine iznosila je 5,9 miliona KM za prvo tromjesječje 2020. godine.

Ovo je smanjenje u odnosu na isti period prošle godine kada je neto dobit bila 12,9 miliona KM, pokazuje nerevidirani finansijski izvještaj za period koji je završio sa 30. marta 2020. godine.

- Značajno odstupanje neto dobiti u odnosu na prošlu godinu je posljedica primjene različitih kalkulacija PD-a (izračun vjerovatnoće neispunjenja obaveza) u mjerenju očekivanih kreditnih gubitaka. Promjena kalkulacije PD-a je rezultirala jednokratnim priznavanjem dobitaka po osnovu očekivanih kreditnih gubitaka od 9,8 miliona KM u dobit ili gubitak i smanjenjima rezervacija za očekivanje kreditne gubitke za odgovarajuće klase finansijske imovine na dan 1. januara 2019. godine - navodi se u izvještaju.

Centralna banka također je bila izložena različitim uvjetima i kretnjima tržišnih cijena na dužničke financijske instrumente.

Širenje globalne pandemije virusa COVID -19 volatilno je djelovalo u smjeru pada tržišnih cijena dužničkih instrumenata u posjedu Banke u odnosu na izvještajni period u kojem je došlo do njihovog rasta, dodaje se.

Na drugoj strani, vrijednost monetarnog zlata, koje Banka drži na računu u banci u Švicarskoj, a fizički je locirano u trezoru Banke Engleske, povećana je na 267,4 miliona KM, sa 254 miliona KM u decembru prošle godine, kao rezultat rasta cijene žutog metala.

U izvještaju se također navodi da je tokom marta 2020. godine došlo do povećanog podizanja KM gotovog novca i EUR valute iz trezora Centralne banke, a usljed globlane pandemije virusa COVID-19 kojima je Centralna banka uspješno odgovorila.

- Navedeno nije uticalo na računovodstveno načelo vremenski neograničenog poslovanja Centralne banke - konstatuje se u izvještaju.

Treba napomenuti da primarni cilj - održavanje monetarne stabilnosti - Centralna banka uspješno izvršava.

Biznis.ba / Avaz