BiH

CBBiH objavila Referentne stope prosječnog ponderisanog troška finansiranja banaka u BiH

Autor: Biznis.ba
CBBiH objavila Referentne stope prosječnog ponderisanog troška finansiranja banaka u BiH

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je, u skladu sa Metodologijom usvojenoj na Sastanku koordinacije bankarske supervizije u junu ove godine, na svom statističkom web portalu objavila Referentne stope prosječnog ponderisanog troška finansiranja banaka u Bosni i Hercegovini za obuhvat 3 (RSTF3).

Referentne vrijednosti prosječnog troška finansiranja banaka koje posluju na teritoriji Bosne i Hercegovine izračunate su za prethodnih pet godina. Informacije o prosječnim troškovima finansiranja u Bosni i Hercegovini u dužem vremenskom horizontu, mogu koristiti bankama, ali i ostalim učesnicima na finansijskim tržištima za analize i donošenje poslovnih odluka. Takođe, domaćim bankama ponuđen je izbor korištenja ovih stopa, kao referentnih vrijednosti u ugovorima o kreditima sa promjenjivom kamatnom stopom s ciljem boljeg upravljanja kamatno induciranim kreditnim rizikom.

CBBiH će nastaviti objavljivati RSTF3 na redovnoj kvartalnoj osnovi. Referentne stope prosječnog ponderisanog troška finansiranja banaka u BiH za obuhvat 3 dostupne su na statističkom web portalu CBBiH, link CBBH, saopćeno je iz Ureda za komunikacije CBBiH.

(Biznis.ba / FENA)