BiH

Pale: Za podsticaje u preduzetništvu i poljoprivredi 150.000 KM

Autor: Biznis.ba
Pale: Za podsticaje u preduzetništvu i poljoprivredi 150.000 KM

Načelnik opštine Pale Boško Jugović i načelnik opštinskog Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Igor Ikonić predstavili su danas javni poziv za podsticaje u preduzetništvu i poljoprivredi ukupne vrijednosti 150.000 KM.

Jugović je na konferencija za novinare rekao da će narednih mjesec dana biti otvoren javni konkurs za dodjelu podsticajnih sredstava planiranih budžetom opštine za ovu godinu, te da je riječ o sredstvima iz oblasti poljoprivrede vrijednosti 60.000 KM i preduzetništva od 90.000 KM.

"Sve će biti transparentno putem javnog konkursa i dodijeljeno ljudima koji će ispunjavati uslove. Želimo da postignemo konkretnu saradnju sa lokalnim stanovništvom i da se novac uloži tamo gdje je potreban", istakao je Jugović.

On je dodao da će biti formirana komisija koja će pratiti realizaciju projekata korisnika na terenu, a korisnici će dobiti novac tek po realizaciji, nakon kupovine mašina, obrtnih sredstava, ulaganja u objekte.

Jugović je dodao da će u oblasti poljoprivrede biti uložena sredstva za podsticanje plasteničke proizvodnje u iznosu od 15.000 KM, gdje će opština učestvovati 70 odsto, a krajnji korisnici 30 odsto, dok će opština u nabavci poljoprivrednih priključaka i mehanizacije učestvovati sa 50 odsto od ukupne vrijednosti nabavke.

Raspodjela podsticajnih sredstava za razvoj preduzetništva odnosi se na nabavku osnovnih sredstava, opreme, izgradnju i adaptaciju proizvodnih objekata u iznosu od 30.000 KM, za podsticanje mladih ljudi i mladih bračnih parova za otpočinjanje ili unapređenje biznisa 45.000 KM, te nabavku obrtnih sredstava za preduzetničke djelatnosti vrijednosti 15.000 KM, gdje opština finansira 50 odsto od ukupne investicije.

Prema riječima Jugovića, sve aktivnosti biće sprovedene kroz Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, a prvi korak je ispunjavanje prijava i zahtjeva, nakon čega će komisija izvršiti selekciju onih koji ispunjavaju uslove, a panirano je da se, po raznim osnovama, u jedan i drugi podsticaj uključuju oko 70 do 100 korisnika, u zavisnosti za koja će sredstva aplicirati.

Ikonić je naglasio da je za podsticaj u oblasti preduzetništva najvažnije da korisnik koji aplicira ima registrovanu djelatnost i da je obavlja na teritorije opštine Pale.

"Pokušali smo da pojednostavimo uslove, analizirali situaciju u preduzetništvu na teritoriji Pale i vidjeli da mala i srednja preduzeća imaju najviše problema, posebno na početku svoje djelatnosti. Iz tog razloga smo odabrali njih kao ciljnu grupu kojoj želimo da pomognemo", naveo je Ikonić.

On je dodao da će sva sredstva biti transparentno iskorištena jer žele da podstaknu biznis mladih ljudi i bračnih parova, a što se tiče poljoprivrede sva pravna i fizička lica koja imaju prebivalište i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na teritoriji opštine Pale mogu aplicirati.

Ikonić je istakao da se obrazac zahtijeva za odobravanje podsticaja može preuzeti u kancelariji Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Pale, gdje se mogu dobiti i dodatne informacije u vezi sa potrebnom dokumentacijom i programom.

Predsjednik Skupštine opštine Pale Siniša Lasica rekao je da mu je drago da je Skupština opštine 30. maja usvojila programe za podsticaje u poljoprivredi i preduzetništvu jer rade sve u interesu građana.

"Na Skupštini je donesena i odluka da premija za mlijeko koju građani proizvode bude povećana sa 0,05 feninga na 0,10 feninga što je pokazatelj da čujemo probleme građana koji se bave tom djelatnošću", rekao je Lasica.

Javni konkurs objavljen je u "Glasu Srpske", na oglasnoj tabli opštine Pale i na zvaničnoj internet stranici opštine.

(NN)