BiH

Plate u obrazovanju u FBiH porasle za 4,1, a broj zaposlenih smanjen za 6,2 posto

Autor: Biznis.ba
Plate u obrazovanju u FBiH porasle za 4,1, a broj zaposlenih smanjen za 6,2 posto

Prosječna isplaćena neto plata u Federaciji BiH u augustu iznosila je 1.000 KM i nominalno je viša za 0,5 posto, a realno za 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na august prethodne godine, augustovska prosječna neto plata nominalno je viša za 5,4, a realno za 2,9 posto, objavio je Federalni zavod za statistiku.

Najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno je u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostiima i to za 7,8 posto, gdje je povećan i broj zaposlenih za 1,5 posto, te u obrazovanju, gdje je zabilježeno povećanje prosječne isplaćene neto plate za 4,1 posto, dok se broj zaposlenih u ovoj djelatnosti smanjio za 6,2 posto.

U isto vrijeme najveće smanjenje prosječne mjesečne neto plate zabilježeno je u poslovanju nekretninama, i to za 2,3 posto, gdje je smanjen i broj zaposlenih za 0,7 posto, te u umjetnosti, zabavi i rekreaciji za 1,8 posto, a broj zaposlenih je smanjen za 0,2 posto.

Biznis.ba / Srna