BiH

Plate zaposlenih u javnoj upravi, policiji, školstvu RS-a bit će povećane i do 20 %

Autor: Biznis.ba
Plate zaposlenih u javnoj upravi, policiji, školstvu RS-a bit će povećane i do 20 %

Narodna skupština na 8. redovnoj sjednici usvojila set zakona o povećanju plata u Republici Srpskoj.

Narodna skupština Republike Srpske danas je na 8. redovnoj sjednici usvojila set zakona kojima se povećavaju plate zaposlenima u organima javne uprave, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, institucijama pravosuđa, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, visokom obrazovanju, javnim službama i zaposlenima u oblasti kulture.

Usvojeni su sljedeći zakoni koji se odnose na plate: Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske - po hitnom postupku; Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske - po hitnom postupku; Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske - po hitnom postupku; Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj - po hitnom postupku; Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske - po hitnom postupku; Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske - po hitnom postupku i Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske - po hitnom postupku.

Parlament je usvojio i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak - po hitnom postupku; Zakon o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama i Zakon o trgovini.

Razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave, navedeno je u obrazloženju, je uvećanje platnih koeficijenata i povećanje plata za zaposlene u organima uprave, na način da se platni koeficijenti do 5,00 uvećavaju za 20%; platni koeficijenti od 5,50 do 10,90 uvećavaju za 10%; platni koleficijenti od 11,15 do 19,05 uvećavaju za 7% i platni koeficijenti od 19,25 do 26,23 uvećavaju se za 5%.

Dodaje se da će se na taj način najniže plate procentualno uvećati za 20%, a one najviše za 5%.

Takođe, bilo je potrebno izvršiti i usklađivanje odredaba ovog zakona sa propisima kojima je regulisana oblast dobrovoljnih penzijskih fondova i penzijskih planova.

Razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske je uvećanje platnih koeficijenata i povećanje plata za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, i to na način da se platni koeficijenti do 5,00 uvećavaju za 20%; platni koeficijenti od 5,50 do 10,90 uvećavaju za 10%; platni koleficijenti od 11,15 do 19,05 uvećavaju za 7% i platni koeficijenti od 19,25 do 26,23 uvećavaju se za 5%.

Na taj način, najniže plate procentualno će se uvećati za 20%, a za one najviše za 5%.

Razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa je uvećanje platnih koeficijenata i povećanje plata za zaposlene u institucijama pravosuđa Republike Srpske, i to na način da se platni koeficijenti do 5,00 uvećavaju za 20%; platni koeficijenti od 5,50 do 10,90 uvećavaju za 10%; platni koleficijenti od 11,15 do 19,05 uvećavaju za 7% i platni koeficijenti od 19,25 do 26,23 uvećavaju se za 5%.

Osnovni razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske je povećanje osnovnih plata za nastavnike, saradnike i ostale zaposlene u javnim institucijama visokog obrazovanja i studentskog standarda, putem selektivnog povećanja platnih koeficijenata, izuzev plata čiji obračun se vrši po koeficijentima iznad 26,23.

I Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj i Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske mijenjaju se platni koeficijenti na osnovu čega dolazi do povećanje ličnih primanja.

U obrazloženju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske navodi se da se, polazeći od opredjeljenja Vlade Republike Srpske da se i plate budžetskih korisnika u 2020. godini povećaju, ovim zakonom povećava plata budžetskih korisnika u rasponu od 5% do 20%.

Razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak sadržan je u opredjeljenju Vlade Republike Srpske da se dalje razvija tržište dobrovoljnog penzijskog osiguranja, kao posebnog oblika dugoročne namjenske štednje.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zakazao je nastavak 8. redovne sjednice parlamenta u utorak, 3. decembra 2019. godine, sa početkom u 10:00 sati.

Biznis.ba