BiH

Porezni obveznici FBiH u periodu januar-maj uplatili više od tri milijarde KM javnih prihoda

Autor: Biznis.ba
Porezni obveznici FBiH u periodu januar-maj uplatili više od tri milijarde KM javnih prihoda

- Porezni obveznici Federacije BiH, u periodu januar-maj 2023. godine, uplatili su 3.030.918.615 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2022. godine više za 395.598.899 KM ili za 15,01 posto, a u odnosu na januar-maj 2019. godine više za 831.871.161 KM ili za 37,83 posto, podaci su Porezne uprave Federacije BiH (PUFBiH).

U strukturi naplate javnih prihoda za period januar-maj 2023. godine, porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit iznose 332.975.969 KM, porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica iznose 281.716.623 KM, a porez na promet nepokretnosti i prava iznosi 41.244.848 KM, dok je porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen u iznosu od 24.705.314 KM.

U istom periodu, zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 255.791 KM, takse i naknade naplaćene su u iznosu 303.581.103 KM, novčane kazne naplaćene su u iznosu 24.935.268 KM, članarine naplaćene su u iznosu 5.363.003 KM, a ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 2.401.167 KM.

U periodu januar-maj 2023. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 2.012.046.242 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – maj 2023. godine naplaćeni su - doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.127.475.632 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 790.836.767 KM, a doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 93.733.843 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.05.2023. godine iznosio je 541.084.

Ovaj broj veći je za 5.337 u odnosu na podatak od 31.05.2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 535.747.

Broj zaposlenih na dan 31.05.2023. godine veći je za 1.781 u odnosu na podatak od 30.04.2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 539.303.

Stanje broja zaposlenih na dan 31.05.2023. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku https://pufbih.ba/v1/public/upload/files/zaposleni_za_WEB_na_dan_31_5_2023(1).pdf

Porezna uprava FBiH izražava zahvalnost svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata.

Ova uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava FBiH, također, poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun, te navodi kako izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

Iz ove uprave, istovremeno, napominju kako će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje...

Također, Porezna uprava poziva sudove da blagovremeno u zakonom propisanom iznosu izriču sankcije kako bi iste imale brži i veći preventivni učinak, "jer sankcija koja se brzo izriče i kad je manja ima veći učinak od sankcije koja se izriče nakon dužeg perioda"...

Porezna uprava, također, poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju...

Porezna uprava FBiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana, te da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: člana 55. Zakona o porezu na dobit, člana 18. stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Nadalje, Porezna uprava poziva sve radnike koji rade 'na crno' da o tome obavijeste ovu upravu...

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave se mogu dostaviti anonimno putem: e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba, SMS poruke na broj mobitela 061 724 610, besplatnog poziva na broj 080 020 333 i pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.

(Biznis.ba)