BiH

Potrošači moraju biti kvalitetno informisani o svojim pravima

Autor: Biznis.ba
Potrošači moraju biti kvalitetno informisani o svojim pravima

Zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mato Franjičević izjavio je da građani, odnosno potrošači moraju biti kvalitetno informisani o svojim pravima temeljem aktuelnog Zakona o zaštiti potrošača u BiH, kao i da je taj zakon potrebno prilagoditi novim okolnostima.

- On je donesen 2006. godine i tada je bio jedan od pionirskih zakona koji su se bazirali na evropskoj pravnoj stečevini u ovoj oblasti. U međuvremenu je došlo do značajnih promjena direktiva i regulativa EU kada je riječ o zaštiti prava potrošača i taj zakon je trenutno zastario - dodao je Franjičević koji je danas u Sarajevu prisustvovao sjednici Vijeća za zaštitu potrošača BiH održanoj povodom 15. marta, Svjetskog dana prava potrošača.

Franjičević je kazao da je bitno poraditi na tome da se ovaj zakon aktuelizira, osavremeni i prilagodi pravnoj stečevini koja se u međuvremenu izmijenila. To je, napomenuo je, naša zadaća i kao zemlje koja ima ozbiljne aspiracije da bude dio EU.

- S obzirom na to da članovi Vijeća za zaštitu potrošača BiH dolaze iz desetak relevantnih institucija i organizacija u BiH svi zajedno moramo što je moguće više voditi računa o tim interesima koji su usmjeravajući za sve nas kao javne djelatnike da budemo u funkciji zaštite i promocije interesa naših građana, odnosno potrošača – istakao je Franjičević.

Pomoćnica federalnog ministra trgovine Amra Vučijak je kazala da se u Federaciji BiH primjenjuje državni Zakon o zaštiti potrošača iz 2006. godine koji se, na šta je ukazao i Franjičević, treba uskladiti sa stanjem na terenu i potrebama potrošača i pravnom stečevinom EU.

- U Federaciji BiH je informisanost i osviještenost potrošača značajno veća u odnosu na 2006. godinu o čemu svjedoči i veliki broj obraćanja potrošača tom ministarstvu, inspekcijama i udruženjima potrošača – dodala je Vučijak.

Navela je da u Federaciji BiH postoji pet aktivnih udruženja, ocijenivši da ne postoji dovoljna senzibilnost tog sektora za djelovanje u ovom području.

- Cilj nam je da potrošač bude jednako zaštićen na svakom dijelu naše države – istakla je.

Kada je u pitanju Republika Srpska, pomoćnica ministra za trgovine i turizam RS Dušanka Tegeltija je kazala da u tom entitetu ima deset udruženja za zaštitu potrošača koji su upisani u registar.

- U RS-u imamo Zakon o zaštiti potrošača RS koji se primjenjuje, zajedno sa Zakonom o zaštiti potrošača u BiH. Mi smo ovaj zakon donijeli 2012. godine i mijenjali smo ga 2014. i 2017. godine i on je zaista ispunio očekivanja potrošača, jer daje veća prava nego što su to opisana prava u Zakonu o zaštiti potrošača u BiH – kazala je Tegeltija.

Navela je da ovo resorno entitetsko ministarstvo ima tijesnu saradnju s udruženjima za zaštitu potrošača i tržišnom inspekcijom, kao i s Federalnim ministarstvom trgovine i udruženjima iz FBiH.

Tegeltija je navela podatak da je od 1.805 prigovora koja su udruženja dostavila tom ministarstvu u prošloj godini, njih 1.600 pozitivno riješeno, 26 negativno, a ostala su u proceduri.

Marin Bago iz Udruženja Futura Mostar je kazao da su potrošači najvećim dijelom ugroženi kada je riječ o opštim uslugama od ekonomskog interesa.

Informiranje potrošača je veoma bitno da bismo, kako je kazao, znali šta smo platili, a šta dobili zauzvrat.

https://www.youtube.com/watch?v=7D-XnSo0Gyw

Biznis.ba / FENA