BiH

Predstavnici Unicredit banke: BDP u ovoj regiji raste

Autor: Biznis.ba
Predstavnici Unicredit banke: BDP u ovoj regiji raste

Marko Đorđo Mariano, ekonomista iz Odjela za istraživanja Unicredit banke, govorio je u na panelu EBRD-a u Sarajevu o makroekonomskim procesima u regiji.

Većina, kaže, u ovoj regiji je u boljoj poziciji od drugih zemalja u EU.

"Očekujemo usporavanje globalnog rasta u ovoj i narednoj godini za 3,7 posto. SAD je imala jednu od najdužih ekspanzija u proteklih sto godima. Usporavanje u SAD-u će se nastaviti", rekao je Mariano.

Unicredit smatra da će do pada doći do kraja ove godine.

"Ako pogledate globalnu trgovinu, ona pokazuje pad u protekle tri godine. Usporavanje će doći i u narednim godinama, a razlog je i stanje u SAD-u i to će se nastaviti", smatra Mariano.

Mada, kako tvrdi, u ovoj regiji će to biti stabilnije.

"BDP u ovoj regiji raste. Nakon dosta dobre prošle godine, rast će malo stati. Izuzetak je Rusija, koja da bi rasla brže, mora sve da prodaje kroz institucije, a u Turskoj će doći do pada od pet posto", rekao je on u Sarajevu.

Kaže da je BDP niži od tri posto nego što je predviđeno u ovoj godini.

"U većini zemalja u regiji vidjeli smo značajna poboljšanja, manje nezaposlenosti i veće plate. U Češkoj Republici nezaposlenost je tri posto, skoro da i nemaju nezaposlenosti. Ako pogledamo vanjske izazove, očekujemo da će inflacija ostati u zadanim nivoima", istakao je Mariano.

Ističe kako je jako bitna monetarna politika.

Sve to kako ističe omogućiće centralnim bankama da zadrže nisku kamatu uz male promjene za Rusiju i Tursku.

"Zemlje regiona će biti zaštićene zbog domaće proizvodnje monetarne politike i vezanja za stabilne valute. Loša situacija može biti zbog Brexita ukoliko ne bude dogovora. Vidimo da većina zemalja centralne i istočne Evrope imaju dosta dobru osnovu za rast ali su njihove privrede takođe rizične. Globalno usporavanje pokrenće SAD do 2020 godine, kazao je on dodavši da bi Turska mogla izaći iz recesije ove godine, dok bi Rusija mogla imati rast u ovoj godini.

Andrea Dijamanti, iz Unicredit banke, kaže da region ima dobar segment malih i srednjih preduzeća.

"Mi smo najveća banka u jugoistočnoj Evropi. Zbog toga značajno investiramo u digitalizaciju kako bismo bili u stanju odgovoriti potrebama naših klijenata. Po našem mišljenju, region koristi činjenicu da je to otvorena ekonomija i predviđa se rast od 2,8 posto, a u eurozoni 1 posto", rekao je Dijamanti.

Dijamanti govori da je region bio u stanju da se prilagodi i da je potrošnja iz budžeta EU pala sa 27 milijardi eura na 17 milijardi, i region je to nadoknadio iz direktnih stranih ulaganja.

Ističe da je trend u pristupu koji odgovara eko sistemima.

"Postoji jedan širi eko sistem usluga koje preduzeća traže od banaka. Unicredit je tu da osigura digitalna rješenja. Klijente savjetujemo da firme uspostave sopstvene mreže, savjetujemo ih o pristupanju tržištima", rekao je Dijamanti.

Naglasio je da je Unicredit uspješna panevropska banka sa pristupom oko 4.999 korporacionoh banaka, 27 miliona korisnika.

Mi dajemo podršku, kaže Dijamanti, kada je u pitanju korištenje gotovine, korištenje kapitala.

Diajmantii kaže da su među top pet u Evropu.

"Značajno smo u prednosti jer 90 posto bi nas preporučili, a 45 posto naših klijenata kaže da smo mi najbolja banka". zaključio je Dijamanti.

Biznis.ba / NN