BiH

Primjena Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici od 1. aprila 2022.

Autor: Biznis.ba
Primjena Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici od 1. aprila 2022.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, na telefonskoj vanrednoj sjednici usvojilo je Odluku o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH, kojom se pomjera rok njene primjene s 1. januara na 1. april 2022. godine, kada počinje i primjena novog Zakona o carinskoj politici u BiH.

Očekuje se da bi do tada trebao biti usvojen novi zakon o carinskim prekršajima BiH u Parlamentarnoj skupštini BiH, što je preduslov da u potpunosti zaživi nova carinska regulativa i osigura se istovremena primjena ovog i Zakona o carinskoj politici u BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdio je Prijedlog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine polovinom juna prošle godine i uputio ga Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Biznis.ba / FENA