BiH

"Prioriteti oživljavanje fabrika i povećanje izvoza"

Autor: Biznis.ba
"Prioriteti oživljavanje fabrika i povećanje izvoza"

Oživljavanje fabrika i povećanje izvoza samo su dio prijedloga mjera Ministarstva privrede i preduzetništva RS za naredni period.

Kako nam je potvrđeno iz tog ministarstva, na čijem je čelu Vjekoslav Petričević, u planu je sprovođenje niza aktivnosti koje su predviđene strateškim dokumentom Strategija i politika razvoja industrije RS za period 2016-2020. godina.

To podrazumijeva pripremu i eventualno sprovođenje procesa privatizacije državnog kapitala u neprivatizovanim preduzećima, ali i sprovođenje procesa restrukturiranja privrednih društava te pokretanje i okončanje stečajnih postupaka i likvidacija.

Podrška sprovođenju projekata revitalizacije u industriji, odnosno pronalaženje strateških partnera za revitalizaciju proizvodnih kapaciteta koji nisu u funkciji ili su nedovoljno iskorišteni takođe je jedna od planiranih aktivnosti.

U te planove spada i stvaranje stimulativnog poslovnog okruženja putem unapređivanja regulatornog okvira, ukidanja barijera za poslovanje preduzeća, te smanjenja fiskalnog opterećenja i poboljšanja likvidnosti prerađivačke industrije. Izdvaja se, takođe, i privlačenje investicija u prerađivačku industriju.

"U te aktivnosti spada i povećanje izvoza uklanjanjem ograničenja i poboljšanjem uslova za poslovanje privrednih subjekata iz oblasti prerađivačke industrije, te putem davanja podrške proizvodnji veće dodate vrijednosti i projektima razvoja, inovacija, uvođenja savremenih tehnologija i slično", navode iz resornog ministarstva.

Mjere obuhvataju i supstituciju uvoza kroz podršku razvoju proizvoda koji nedostaju na domaćem tržištu, brendiranje domaćih proizvoda i podsticanje potrošnje proizvoda domaćeg porijekla.

U nizu mjera, između ostalih, ističu se i sprovođenje programa podsticanja zapošljavanja, kao i jačanje kontrolnih funkcija inspekcijskih organa u oblasti radnih odnosa i zapošljavanja, u cilju smanjenja sive ekonomije.

U proteklom periodu, podsjetimo, usvojene su izmjene i dopune Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća. Ministarstvo privrede i preduzetništva RS je izradilo izmjene i dopune Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, čime su stvoreni uslovi za online registraciju samostalnih preduzetnika.

Pritom, donesen je i Zakon o izmjeni Zakona o privrednim društvima kojim se uvodi pravni osnov za podnošenje prijave za registraciju osnivanja privrednog društva ili izmjene osnivačkog akta elektronskim putem.

Ovo ministarstvo koordiniše aktivnosti i u vezi s e-registracijom poslovnih subjekata (privrednih društava i preduzetnika) u RS i proces je u završnoj fazi, a uspostavio je i portal www.pscsrpska.vladars.net - jedinstvenu kontakt tačku za poslovanje.

Usvojena je i Strategija razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2019-2023. godina. Osim toga, Ministarstvo je zajedno sa Privrednom komorom RS u Trebinju organizovalo 3. Međunarodnu konferenciju preduzetništva žena.

"Narodna skupština je na prijedlog Ministarstva privrede i preduzetništva RS usvojila Zakon o podsticajima u RS, čiji je primarni cilj unapređenje poslovnog okruženja i podsticanje zaposlenosti putem podsticaja za povećanje plata kod privrednih subjekata", podsjećaju iz ovog ministarstva.

Ministarstvo je izradilo i Uredbu o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja i objavilo javni poziv za dodjelu sredstava za direktna ulaganja.

Vlada Republike Srpske je, podsjećaju, usvojila i Prijedlog mjera za unapređenje poslovnog ambijenta 2019-2021, koje predstavljaju usaglašeni osnov i platformu budućeg zajedničkog djelovanja institucija i poslovne zajednice.

Ministarstvo privrede i preduzetništva RS je započelo i aktivnosti na izradi registra podsticaja koji se dodjeljuju privredi.

Ministarstvo je zajedno sa poslovnom zajednicom pokrenulo aktivnosti sa nekoliko banaka i domaćih institucija (IRB RS i Garantni fond) da se formira posebna kreditna linija za unapređenje tehnološkog procesa, tj. nabavku novih tehnologija.

"Organizovano je učešće šest privrednih društava iz Republike Srpske na Sajmu naoružanja i vojne opreme 'Partner 2019', koji je održan od 25. do 28. juna ove godine u Beogradu", podsjećaju iz ovog ministarstva.

Osim toga, potpisan je i Memorandum o saradnji sa ruskom državnom korporacijom "Rostex" u oblasti tehnološkog razvoja i inovacija. Cilj ovog projekta je uspostavljanje snažnih veza i saradnje, privlačenje novih investicija i implementacija zajedničkih projekata.

Urađene su i izmjene i dopune Zakona o tehničkim propisima, kako bi se izašlo u susret domaćim privrednicima koji posjeduju inostrana dokumenta o usaglašenosti proizvoda u smislu njihovog priznavanja na domaćem tržištu ukoliko nema domaćih imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti u toj oblasti, odnosno oslobađanja ovih preduzeća obaveze da svoje proizvode na domaćem tržištu dodatno označavaju i C znakom Republike Srpske.

Urađen je i Zakon o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju, s ciljem uvođenja mjera koje mogu privrednom društvu, odnosno preduzetniku koji se nađe u finansijskim teškoćama pomoći da nastavi održivo poslovanje.

Osim toga, predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva učestvuju u projektu "EU for biznis", koji sprovodi Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. U okviru projekta biće dodijeljeno 4,5 miliona evra.

Biznis.ba / NN