BiH

Produžen rok za predaju finansijskih izvještaja za prošlu i prethodne godine u FBiH

Autor: Biznis.ba
Produžen rok za predaju finansijskih izvještaja za prošlu i prethodne godine u FBiH
Iz Finansijsko-informatičke agencije (FIA) Federacije BiH saopćeno je da su početkom jula dostavili opomene pred pokretanje prekršajnog postupka za 14.644 pravna subjekta koja nisu izvršila zakonsku obavezu predaje finansijskih izvještaja za prošlu i sve prethodne godine.

"Na zamolbu velikog broja poslovnih subjekata da su iz tehničkih razloga onemogućeni da sačine finansijske izvještaje za više godina odlučili smo produžiti rok za mjesec dana i omogućiti poslovnim subjektima koji žele ispuniti svoju zakonsku obavezu da to i učine. Od dostavljanja opomene do danas, 333 pravna subjekta su dostavila godišnje finansijske izvještaje", kaže direktor FIA-e Esad Mahmutović.

Po njegovim riječima, od 14.644 pravna subjekta kojima su dostavljene opomene, za njih 7.116 utvrđeno je da imaju aktivne račune u bankama, dok je za preostalih 7.528 utvrđeno da imaju blokirane račune.

Od ukupnog broja pravnih subjekata kojima su dostavljene opomene, do sada 4.697 njih je primilo opomenu, jedan broj pošiljki se vratio iz različitih razloga – promjene adrese ili naziva firme, nezavršenog procesa gašenja firmi budući da je utvrđeno da firme koje su zakonski zatvorene prije više godina, još uvijek imaju aktivne račune u bankama itd.

"Iako se veliki broj pošiljki s opomenama vratio, ovo nam je sjajna prilika da konačno dobijemo uređenu i preciznu evidenciju obveznika predaje finansijskih izvještaja. Također nas je kontaktirao značajan broj pravnih subjekata koji su dobili opomene navodeći različite razloge zbog kojih nisu predavali izvještaje", navodi Mahmutović.

Dodaje da su dominirali razlozi socijalne prirode, naročito kod udruženja građana koji su isticali da namaju sredstava da plate računovodstvenu agenciju i naknadu za predaju izvještaja. Bilo je i dosta slučajeva da su firme u stečaju ili likvidaciji, iako je obaveza i takvih kompanija da predaju završne finansijske izvještaje za svaku godinu.

U FIA-i su se opredijelili da prije pokretanja prekršajnih postupaka produže rok za još mjesec dana, do 1. oktobra 2018. godine, i omoguće svim pravnim subjektima da izvrše svoju zakonsku obavezu.

Za sve one pravne subjekte koji ne izvrše obavezu predaje finansijskih izvještaja za prethodnu i prošle godine FIA će, postupajući u skladu s ovlaštenjem Federalnog ministarstva finansija, Ministarstvu dostaviti podatke radi pokretanja prekršajnih postupaka - navodi se u saopćenju.

Iz FIA-e podsjećaju da propisane novčane kazne za ovaj prekršaj iznose od 5.000 KM do 15.000 KM za pravni subjekt te za odgovornu osobu u pravnom subjektu u iznosu od 500 do 3.000 KM.

Biznis.ba / FENA