BiH

Proizvodnja struje u RS gotovo duplo veća

Autor: Biznis.ba
Proizvodnja struje u RS gotovo duplo veća

U prvih devet mjeseci 2018. godine u Republici Srpskoj proizvedena su 4.814,23 gigavat-časa električne energije, a ostvarena proizvodnja je 46,05 odsto veća nego u istom periodu prošle godine, podaci su "Elektroprivrede Republike Srpske" (ERS).

U istom periodu od prodaje viškova električne energije prihodovano je 170 miliona maraka, a investiciona ulaganja u prvoj polovini godine iznose 74,7 miliona KM.

Investiciona ulaganja u termoenergetskim postrojenjima odnose se na rekonstrukciju postojećih objekata u pravcu daljeg jačanja ekonomske efikasnosti sistema, uz podizanje tehničke stabilnosti i pouzdanosti njegovog rada na veći nivo, kao i rješavanje ekoloških problema.

Najznačajnija su nastavak realizacije projekta odsumporavanja dimnih gasova i rekonstrukcija elektrofiltera u cilju smanjenja emisija SO2 i čestica na nivo prihvatljiv našoj zakonskoj regulativi i direktivama EU kod RiTE Ugljevik. Najznačajnija investiciona ulaganja RiTE Gacko odnosila su se na radove u rudniku i na deponiji pepela.

Investiciono ulaganje u hidroenergetska postrojenja vezano je za sigurnost brana i povećanje stepena pouzdanosti rada postrojenja.

Najznačajnija investiciona ulaganja u prvoj polovini ove godine odnosila su se na završetak izgradnje HE Bočac 2 instalisane snage 10 megavata, gdje se očekuju nova 42 gigavat-časa godišnje na rijeci Vrbas.

Na slivu rijeke Trebišnjice investirano je u radove na betonskoj oblozi tunela Fatničko polje - akumulacija Bileća, a izvođeni su i radovi na tunelu kojim se odvodnjava Bilećko polje i radovi na izgradnji HE Dabar.

Investiciono ulaganje elektrodistributivnih preduzeća u prvoj polovini 2018. godine iznosilo je oko 19,3 miliona KM i odnosilo se na izgradnju i sanaciju elektrodistributivne mreže s ciljem poboljšanja u kvalitetu i sigurnosti snabdijevanja kupaca električnom energijom, kao i smanjenje tehničkih i komercijalnih gubitaka na elektrodistributivnoj mreži.

Izgrađeno je i obnovljeno 249 kilometara niskonaponske mreže, 96 kilometara srednjenaponske mreže, kao i 90 trafo-stanica. Na rijeci Željeznici izgrađena je i puštena u rad HE Bogatići - nova, koja ima instalisanu snagu 9,96 megavata.

Biznis.ba / NN