Udruženje poslodavaca

Reformski djelovati u pravcu poboljšanja poslovnog ambijenta

Autor: Biznis.ba
Foto: Udruženje poslodavaca

Nakon završenih obilazaka u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Konjicu, Tuzlanskom kantonu, a okviru definisanih aktivnosti za tekuću godinu, Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH je u periodu od 04. do 07. marta održalo okrugle stolove s predstavnicima kompanija iz Zeničko-dobojskog kantona, tačnije Žepča, Visokog, Maglaja, Zenice, Tešnja i Kaknja.

Temeljni fokus svih razgovora bio je kako stvarati optimalnije uslove za priređivanje u raznovrsnim djelatnostima, odnosno poentirati kroz praksu ostvarena dobra rješenja, kao i ukazati na aktuelnu problematiku poslovanja privrednika i moguće načine prevazilaženja prisutnih poteškoća, naročito kroz izraženi problem nedostatka radne snage i preopterećenosti parafiskalnim i fiskalnim nametima.

Najčešće ukazani problemi sa kojima se danas suočavaju poslodavci su preveliko opterećenje cijene rada koje gotovo rezultira "platom na platu", jer skoro isti iznos plaće radnika izdvaja se za razne državne fondove te je neophodno hitno smanjiti poreze, doprinose, troškove poslodavaca po osnovu zdravstvenog osiguranja te ogromne i bespotrebne parafiskalne namete kako bi se omogućilo povećanje plaća.

Poslodavci su također istakli problem nedostatka radne snage, sive ekonomije, skupe i neefikasne administracije, neusklađenost obrazovnog sistema sa tržištem rada, nedostatak praktičnog rada u sistemu obrazovanja, sporo donošenje podzakonske regulative koje be uredile oblast energetike, kao i problema iz oblasti zaštite na radu i pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište.

Stoga je zatraženo da se Udruženje poslodavaca FBiH angažuje na pripremi potrebne zakonske regulative, kako bi se putem zakonodavne vlasti u FBiH izglasala odgovarajuća zakonska rješenja u cilju stvaranja podsticajnog poslovnog i razvojnog ambijenta.

Učesnici sastanaka i u Zeničko-dobojskom kantonu, kao i na svim mjestima, pohvalili su aktivnosti UPFBiH na terenu što će sigurno doprinijeti dodatnom sagledavanju stanja i problema sa kojima se poslodavci susreću te u konačnici unaprijediti rješavanje istih kroz saradnju sa vlastima na svim nivoima, od državnog do lokalnog nivoa.
Nakon provedenih aktivnosti slijede okrugli stolovi i u drugim kantonima FBiH.

Okrugli stolovi za poslodavce sa područja Zeničko-dobojskog kantona organizovani su u sklopu projekta "Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat" koji provodi UPFBiH i Unija poslodavaca RS, a koji finansira Europska unija.