BiH

Skupština HNK usvojila budžet za 2019. godinu u iznosu od 222,7 miliona KM

Autor: Biznis.ba
Skupština HNK usvojila budžet za 2019. godinu u iznosu od 222,7 miliona KM

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjem nastavku vanredne sjednice započete u petak, usvojila je prijedlog budžeta za 2019. godinu. Budžet za narednu godinu iznosi 222,7 miliona KM.

Usvojeni su i finansijski planovi zavoda, službi i fondova, uključujući i budžet ZZO-a. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu je uvećan za 11 miliona KM, a najveći dio novca će biti usmjeren ka zdravstvenim ustanovama u svrhu poboljšanja zdravstvene zaštite.

Data  je saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2019. u iznosu od 138.095.000 KM, kao i Prijedlog Odluke o izvršenju plana za 2019. godinu.

Skupština je dala saglasnost i na  Finansijski plan Službe za zapošljavanje za 2019, Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša za 2019, kao i na  Odluke o izvršenju finansijskih planova  vanbudžetskih fondova.

Budžet prema riječima predsjednika Skupštine Šerifa Špage podrazumijeva povećanje podsticaja u oblastima privrede, turizma i poljoprivrede, povećanje transfera visoko-školskim ustanovama, a predviđen je značajan novac i za vansudske nagodbe.

- Budžet je realno planiran. HNK ima mogućnost da sve planove izvrši kvalitetno i u skladu sa planovima, rekao je Špago, podsjećajući da će odmah jednokratno za zdravstvo biti izdvojeno 11 miliona maraka. Plate zdravstvenim radnicima prema novom kolektivnom ugovoru bi se trebale isplaćivati i dijelom od novca koji će izdvajati osnivači, odnosno općine.

Premijer Nevenko Herceg zadovoljan je što se četvrtu godinu zaredom ostvaruju finansijski planovi u prethodnoj kalendarskoj godini. Kazao je da će sve institucije moći normalno funkcionisati, te da je sve ovo dobra praksa.

- Prezadovoljan sam. Nastavili smo sa praksom realnog planiranja, a imamo i veći budžet nego u 2018. Tu su sredstva za socijalu, realni sektor, poduzetništvo, povećali smo sredstva za Zračnu luku, stipendije… Osigurali smo i novac za zdravstvo, povećali smo plate... To je bio najzahtijevniji dio, dodao je Herceg.

Aner Žuljević je rekao da rasprava o 800 miliona maraka dva dana prije usvajanja predstavlja svojevrstan cirkus.

- Novi poslanici su u čudu. Šokirani su kako sve funkcioniše. Javnost je potpuno isključena. Ova Vlada nikoga u kontinuitetu ne poštuje. I naredne godine ćemo potrošiti 300, 400 miliona, a da se nećemo pomaknuti sa mjesta. Ova politika koja je inače dobila povjerenje građana i za naredni mandat se mora konačno uozbiljiti. Bojim se da su epidemijske razmjere odlazaka iz HNK najbolje ogledalo njihovog rada, poručio je Žuljević.

Biznis.ba