BiH

U Kantonu Sarajevo će 996 nezaposlenih osoba dobiti priliku za posao i obuku

Autor: Biznis.ba
U Kantonu Sarajevo će 996 nezaposlenih osoba dobiti priliku za posao i obuku
Realizacijom ovih programa priliku za zapošljavanje i obuku dobit će 996 nezaposlenih osoba i pripravnika koji se nalaze na evidenciji ove službe.

Riječ je o programima sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme koji pripadaju boračkoj populaciji u javnom sektoru, sufinansiranja zapošljavanja branilaca, subvencioniranja dijela javnih prihoda “trgovca pojedinca”, programu obuke IT programera za poznatog poslodavca, te Programu javnih radova “570” .

Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme - branilaca i članova njihovih porodica u javnom sektoru ima za cilj kraće trajanje nezaposlenosti osoba bez radnog iskustva. Planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 1.096.200 KM, za zapošljavanje 171 pripravnika i to: 90 VSS i VŠS i 81 SSS i KV stručne spreme, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, prije objave javnog poziva. Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom, mjesečno u periodu od 12 mjeseci za VSS i VŠS i šest mjeseci za SSS i KV stručnu spremu, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 700 KM mjesečno, po osobi, za dio isplate plaće i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa. Pripravnici medicinske struke VSS i VŠS, po ovom programu, zapošljavaju se na period od šest mjeseci.

Program sufinansiranja zapošljavanja branilaca ima za cilj obezbjeđenje potrebne kvalifikacione strukture radne snage i kraće trajanje nezaposlenosti ove populacije. Učešće imaju pripadnici Armije RBiH, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova, a koji su učestvovali u odbrani suvereniteta i cjelovitosti BiH, od 18.09.1991. do 23.12.1996. godine i koji su demobilizirani rješenjem nadležnog vojnog organa, kao lice koje je učestvovalo u pripremi za odbranu i u odbrani BiH. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 360.000 KM, za zapošljavanje 100 nezaposlenih osoba iz ciljne skupine, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, prije objave javnog poziva. Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom, mjesečno, šest mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 600 KM, po novouposlenoj osobi, za dio isplate plaća i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa.

Bit će izdvojeno 600.000 KM

Program "Trgovac pojedinac" realizuje se subvencioniranjem dijela troškova koje u pogledu obaveza po osnovu javnih prihoda ima trgovac pojedinac za obavljanje trgovine na malo ličnim radom izvan prodavnice ili koje ima vlasnik obrta po dobivanju odobrenja za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili obrta sa plasmanom vlastitih proizvoda na tržnici ili pijaci. Cilj ovog programa je stimulisanje samozapošljavanja nezaposlenih osoba.

Planirana sredstva za ove namjene iznose 600.000 KM, a cilj je samozapošljavanje 250 nezaposlenih osoba iz ciljne skupine.

Služba će nezaposlenim osobama koje budu obuhvaćene ovim programom, mjesečno, u trajanju od 12 mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od po 200 KM, za uplatu dijela zakonom propisanih poreza i doprinosa.

U cilju realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanje više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2017. godini, sa načinom i kriterijima za realizaciju, bio je raspisan Javni poziv poslodavcima iz IT sektora sa područja Kantona Sarajevo da se prijave za učešće u Programu obuke IT programera za poznatog poslodavca, a cilj ovog programa je obezbjeđenje potrebne kvalifikacione strukture radne snage i kraće trajanje nezaposlenosti. Na Javni poziv prijavila su se tri poslodavca koji su iskazali potrebu za zapošljavanjem tri nezaposlene osobe. Uvidom u prispjele aplikacije konstatovano je da uslove Javnog poziva ispunjava jedan poslodavac koji potražuje jednu nezaposlenu osobu, dok dva poslodavca ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 192.000 KM, a cilj je zapošljavanje uz obuku 40 nezaposlenih osoba, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, prije objave javnog poziva. Dužina trajanja obuke uz rad IT programera za poznatog poslodavca je šest mjeseci i realizuje se kod poslodavca po internom programu, a nakon završetka obuke uz rad, poslodavac je dužan Službi dostaviti certifikat, potvrdu ili drugi validan dokaz da je obuka završena. Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom, mjesečno, šest mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 600 KM, po novouposlenoj osobi, za dio isplate plaća i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa, te 200 KM na ime troškova obuke po novouposlenoj osobi.

Javni radovi

U cilju realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanje više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo je 22. augusta ove godine raspisala Javni poziv poslodavcima sa područja Kantona Sarajevo, koji su registrovani za obavljanje djelatnosti u oblastima uređenja okoline, izgradnje i sanacije infrastrukture, socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo, kulture, turizma i sajamskih manifestacija da prijave projekte i učestvuju u realizaciji Programa javnih radova "570". Cilj ovog programa je stimulisanje zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba radnim angažovanjem kroz javne radove.

Planirana sredstva za realizaciju Programa iznose 1.006.620 KM i utrošiće se za angažovanje 570 nezaposlenih osoba na period od dva mjeseca. U tom cilju Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom refundirati sredstva u mjesečnom bruto iznosu od 883 KM po angažovanoj osobi.

Mjesečna neto naknada za rad po ovom programu za angažovane osobe iznosi 800 KM.

Na Javni poziv prijavilo se 30 poslodavaca koji su kroz svoje projekte iskazali potrebu za angažovanjem 854 osobe. Uvidom u prispjele aplikacije konstatovano je da uslove Javnog poziva ispunjavaju svi poslodavci koji su i aplicirali. Dakle, Prijedlogom liste poslodavaca za učešće u Programu javnih radova obuhvaćeno je svih 30 poslodavaca i kod njih će biti angažovano 570 nezaposlenih osoba.

Biznis.ba / Klix.ba