BiH

Poslodavci: Nijedan od bitnih naših zahtjeva nije uvažen

Autor: Biznis.ba

Upravni odbor Udruženja poslodavaca Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu nije podržao prednacrt novog zakona o  PDV-u, koji je Uprava za indirektno oporezivanje BiH pripremila i uputila u javnu raspravu.

Predložena rješenja, zaključili su članovi Udruženja, nisu u interesu povećanja likvidnosti kompanija i poboljšanja poslovnog ambijenta, niti će doprinijeti kvalitetnijem uređenju oblasti indirektnih poreza i rastu prihoda.

- Ključna stvar koju smo mi tražili je pomjeranje roka za plaćanje PDV-a sa 10. na posljednji dan u mjesecu. Mi smo tu čak predložili da ne bi bio udar na likvidnost države da to ide postepeno, recimo svakog mjeseca da za dan ili dva pomjeramo taj rok. Također, predložili smo za male obrtnike to jest mala preduzeća da naplata i odbijanje poreza ide po naplaćenoj a ne izdatoj fakturi - rekao je predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović.

Direktor UP FBiH Mladen Pandurević izjavio je da su dva njihova zahtjeva djelimično uvažena, ali nijedan od bitnih.

Osvrnuo se na činjenicu da je Uprava za indirektno oporezivanje BiH kao razlog za novi zakon o PDV-u navela "usklađivanje odredbi sa Direktivama EU za oblast indirektnih poreza".

- Ne može se reći da je to razlog za donošenje zakona i ponašati se po principu “švedskog stola” i uzeti samo ono što vam odgovara, a ne uzeti naše prijedloge koji su u skladu sa direktivama - podvukao je Pandurević.

Još jedna zamjerka što se po njegovim riječima treba ispraviti u zakonu odnosi se na to da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u Evropi u kojoj strani prevoznici ne plaćaju PDV, dok istovremeno domaći plaćaju.

Na današnjoj sjednici članovi Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije BiH izrazili su očekivanje da će uskoro Parlament FBiH zakazati sjednice na kojima bi se razmatrali zakoni koje je predložilo ovo udruženje u okviru "Inicijative 20+5+6".

Radi se o setu zakonskih rješenja i inicijativa upućenih Vladi i Parlamentu FBiH s ciljem rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta.

Mišljanja su da bh. privredi prijeti kolaps ukoliko se ne donesu ova zakonska rješenja koja će poboljšati poslovni ambijent, naročito u segmentu fiskalnih i parafiskalnih opterećenja na poslovanje i rad.

( FENA)