BiH

Ukrajinci preuzimaju Perutninu Ptuj: Da li će pilići koji se hrane GMO hranom preplaviti tržište

Autor: Biznis.ba
Ukrajinci preuzimaju Perutninu Ptuj: Da li će pilići koji se hrane GMO hranom preplaviti tržište
U Srbiji i Sloveniji se, nakon što su Ukrajinci otvoreno progovorili o velikoj akviziciji na području Zapadnog Balkana, pojavile informacije da problem genetički modificirane hrane u Ukrajini nije regulisan na najbolji način što dovodi do upotrebe stočne grane koja se sastoji od zrna GM soje i kukuruze.

U tom slučaju, proizvođači mesa u EU mogli bi biti suočeni sa neograničenim i bescarinskim uvozom pilećeg mesa, porijeklom iz Ukrajine, s obzirom na prazninu u sporazumu o slobodnoj trgovini između EU i Ukrajine. Prema mišljenju stručnjaka, ukoliko se ništa ne uradi, tržište EU bi moglo biti preplavljeno pilećim mesom iz Ukrajine, što bi bilo pogubno za radnike u zemljama Evropske unije.

Za razliku od labilnih procedura na ukrajinskom tržištu, u Bosni i Hercegovini procedure su veoma striktne i u skladu sa evropskim standardima. Kao i zemljama EU, bh. radnici na pomenutom tržištu mogli bi biti suočeni sa pravom krizom, a posebno građani odnosno konzumenti pilećeg mesa u BiH.

Dekan Veterinarskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Nihad Fejzić za Klix.ba je kazao da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zajedno sa Uredom za veterinarstvo BIH učinilo velike napore u prethodnom periodu na usaglašavanju BiH veterinarskih propisa sa EU standardima.

"Dolazak EU inspekcija za hranu i veterinarstvo je potvrdio pomake u ovom sektrou, a sve to je rezultiralo sa pozitivnom ocjenom i stavljanjem BiH na listu zemalja iz koje je moguće izvoziti namirnicie životinjskog porijejla iz BiH na veomo zahtjevno, ali i profitno najkompetentnije evropsko tržište", kazao je prof. Nihad Fejzić.

On ističe da je u proteklih nekoliko godina BiH dobila odobrenje za izvoz mlijeka i mliječnih prerađevina, te je dobijena i saglasnost za izvoz mesa peradi, a u proceduri je odobrenje crvenog mesa.

"Pristup EU tržištu je ogroman podstrek za dlaji razvoj našeg stočarstva i ukupne poljoprovredne proizvodnje. U peradarskom sektoru, napravljeni su i najveći pomaci, i uzimajući u obzir i našu tradiciju u proizvodnji mesa peradi i jaja, pristup tržištima EU, će značiti i dalji snažan razvoj ove industrije", istakao je naš sagovornik.

Prof. dr. Fejzić smatra da BIH i dalje mora štititi svoju proizvodnju i da ne smije dozvoliti da ona bude zasnovana na uvozima jeftine sirovine iz zemalja koje daju bogate i nerealno visoke podsticaje za primarne proizvođače.

"Opstanak i razvoj BiH peradarstva je uslovljen razvojem koperativnih odnosa, odnosno on će biti održiv samo ako je u finalni proizvod ugrađena naša radna snaga, energija, stočna hrana i veterinarska zaštita. Sve inicijative i aktivnosti koje će imati za cilj u akviziciji domaćih prerađivačkih kompanija stranim kapitalom koji će u proces proizvodnje donijeti i stranu sirovinu za preradu su nepotrebne i nepovoljne za BiH stočarski sektor. I najvažnije, kompletan kontrola proizvodnje od farme do stola je jedino i moguća ako BiH stručna veterinarska tijela imaju neposredan uvid u sve faze. Jedino na takav način će niti i mogće očuvati status zemlje koja ima pravo prostupa EU tržištu. Svaka improvizacija u ovom još uvijerk krhkom sistemu koji smo razvili može skupo koštati sve BiH peradare, a time i ekonomiju BIH", jasan je prof. dr. Fejzić.

Ono što je interesantno, u slučaju plasiranja pilećeg mesa iz Ukrajine na teritoriju EU, kupci neće znati o porijeklu proizvoda s obzirom da označavanje porijekla nije obavezno.

MHP je vertikalno integrisana firma i vodeći ukrajinski proizvođač peradi sa prerađivačkim pogonima u EU (Holandija i Slovačka) i prodajnom i distributivnom centru na Bliskom istoku (UAE). MHP prodaje oko 60 posto svoje peradi na domaćem tržištu a 40 posto u preko 60 zemalja širom svijeta.

Biznis.ba / Klix.ba