BiH

Unaprijediti obrazovanje u skladu sa potrebama tržišta rada

Autor: Biznis.ba
Unaprijediti obrazovanje u skladu sa potrebama tržišta rada

Generalni sekretar Vanjskotrgovinske komore BiH (VTKBiH) Nihad Bajramović i direktorica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH  (APOSOBiH) Maja Stojkić potpisali su danas u Sarajevu memorandum kojim se promoviše saradnja između privrednih subjekata i obrazovnih institucija kako bi se unaprijedilo obrazovanje u skladu sa potrebama tržišta rada.

Memorandum o saradnji potpisan je u okviru okruglog stola pod nazivom „Unapređenje obrazovanja kroz saradnju privrede i obrazovnih institucija sa primjerima dobre prakse“ koji su zajedno organizovali VTK,  APOSO i projekt „Poboljšanje i razvoj obrazovnog sistema za plastičare u BiH (IDEAL)“.

Bajramović je izjavio da VTK kao servis privrede artikuliše njihove zahtjeve prema nadležnim institucijama, u ovom slučaju obrazovnim, kako bi se krenulo u reformu obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada.

- Mislim da je ovo dobar i efikasan način da zajedno sa institucijama, kao što je  APOSOBiH i našim privrednicima na jednom mjestu artikulišemo naše zahjeve i dođemo do standarda zanimanja koji će odgovoriti potrebama privrede u narednom periodu - naveo je Bajramović.

Na današnjem skupu, kako je dodao, bit će riječi o tome šta je to privredi prioritetno, a posebno kada se radi o zanatskim i tehničkim djelatnostima s obzirom na to da je takva vrsta zanimanja sve potrebnija na tržištu.

Direktorica  APOSOBiH Maja Stojkić je naglasila da je tokom proteklih godina Agencija uspostavila dobru saradnju sa privrednicima, potpuno svjesna potreba tržišta rada.

- Kroz različite projektne aktivnosti smo razvili određene standarde zanimanja unutar porodica zanimanja u okviru ugostiteljstva, mašinstva, poljoprivrede i prerade hrane. Trenutno se radi i ovdje se danas predstavljaju aktivnosti iz porodice zanimanja u oblasti hemije, nemetala i grafičke industrije, a radi se o zanimanju plastičar – dodala je Stojkić.

Po njenim riječima, potrebno je na jednom mjestu načiniti sinergiju svih poslodavaca putem VTKBiH kako bi na jednom mjestu stručnjaci iz određenih oblasti privrede mogli pomoći u razvoju određenih standarda zanimanja.

- Dosad smo uvijek išli ka davanju smjernica i preporuka prema Ministarstvu civilnih poslova i Vijeću ministara BiH kako bi oni posredstvom Koordinacije obrazovne politike to iskordinirali sa svim nadležnim ministarstvima obrazovanja – kazala je Stojkić.

Učesnicima okruglog stola u VTKBiH predstavljeni su primjeri uspješne saradnje privrednog i obrazovnog sektora u BiH nastali uz podršku projekta IDEAL o čemu su govorili predstavnici Komore, APOSO BiH, društva Prevent Components d.o.o. Goražde i Hastor Fondacije, te predstavnici Srednje stručne skole "Džemal Bijedić" Goražde.

Direktor Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ Admir Kurtović kazao je da 90 posto škola u našoj državi pribjegava praktičnoj nastavi iz razloga što ne mogu da obezbjede uslove za realizaciju nastave, pa u tom dijelu sarađuju sa privrednicima.

- Mi smo okrenuli priču i pokušali da čujemo šta privrednici traže od nas, odnosno da vidimo šta trebaju učenici da znaju i šta konkretno da ih naučimo da bi mogli biti konkurentni na tržištu rada – izjavio je Kurtović.

Zahvaljujući projektu IDEAL u koji su ušli sa svim partnerima, kako je dodao, dobili su savremeni standard zanimanja na državnom nivou, a uradili su kvalitetan nastavni plan i program zahvaljujući prije svega GIZ-u koji je pomogao da po prvi put dobiju nastavni plan i program baziran na poljima učenja, što je novina u potpunosti kada je u pitanju školski sistem.

-Ono što je bitno, privrednici se puno pitaju i oni nam govore šta treba da ih učimo, za šta da školujemo djecu, dobili smo definisani put kojim treba da se krećemo, koristimo nove tehnologije i zakonski smo u našoj sredini puno toga prilagodili da nam učenici dobar dio nastave realizuju u privrednim subjektima. Ove godine smo po prvi put upisali zanimanje plastičara, plastičarki gdje svi učenici 100 posto praktičnu nastavu realizuju u privrednim subjektima – naveo je Kurtović.

Siguran je, kaže,  da će sa ovim principom dobiti kvalitetnije kompetencije njihovih učenika koji će biti konkurentniji na tržištu rada.

- Mi u Goraždu kada je u pitanju plastičar u tu priču smo krenuli kroz ovaj projekt sa kompanijom Prevent Components. Također, iz dana u dan imamo i potrebe drugih firmi koji se uključuju u ovu priču, jer je zanimanje plastičar bar kad je u pitanju BPK perspektivno i otvara se veliki broj radnih mjesta. Ove godine imamo već četiri firme uključene u realizaciju praktične nastave za ovo zanimanje – dodao je Kurtović.

(FENA)