BiH

Stvaranje domaćih brendova i jačanje radnog ambijenta jedan od ciljeva plana razvoja industrije tekstila

Autor: Biznis.ba
Stvaranje domaćih brendova i jačanje radnog ambijenta jedan od ciljeva plana razvoja industrije tekstila

Udruženje za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju Privredne komore FBiH saopćilo je da je usvojen Akcioni plan 2019-2023. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji BiH za period 2013 - 2023. godina

Podsjećaju da su, po osnovu Zaključka Vlade FBiH, od 28.06. ove godine, Privredna komora Federacije BiH i FMERI bili zaduženi za izradu prijedloga Akcionog plana 2019-2023. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji BiH za period 2013-2023. godina.

Cilj izrade tog dokumenta jeste da se istaknu opšte karakteristike i problemi s kojima se suočava industrija tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji BiH, te predlože mjere i aktivnosti koje se trebaju realizirati s težnjom konačnog oporavka te industrijske grane.

Akcioni plan 2019 - 2023. godina, u kojem su određeni prioriteti, mjere i aktivnosti (kroz koje su definirani njeni ciljevi, mjerljivi indikatori za izvršenje, nosioci aktivnosti, rokovi za implementaciju, kao i institucije odgovorne za implementaciju), sadrži sedam prioriteta, 17 mjera, te broji 35 aktivnosti.

Kao prioriteti navedeni su bazna proizvodnja i proizvodnja pratećih materijala, stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta, rasterećenje privrede, povećanje stepena konkurentnosti domaćih proizvođača, stvaranje domaćih brendova, upućivanje inicijativa Vijeću ministara BiH (usklađivanje carinskih tarifa, usklađivanje akciza, uređenje sistema javnih nabavki), te sistemi kvaliteta i standardizacija.

Vlada Federacije BiH usvojila je (na 160. sjednici u Sarajevu 25.10. 2018.godine) Akcioni plan 2019-2023. godina za realizaciju strategije tog sektora.

- Dokument će biti uvršten u plan rada Udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju PKFBiH i biti smjernica za buduće aktivnosti Udruženja, s naglaskom na izradu nove zakonske regulative koja treba dovesti do rasterećenja realnog sektora da bi se omogućilo poticanje proizvodnje, te nova zapošljavanja - navodi se.

Biznis.ba / FENA