Strateški cilj

Utvrđena visina naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora

Autor: Biznis.ba
Utvrđena visina naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora
Fena

Šef Pododjeljenja za razvoj strategije komunalnih usluga Vlade Brčko distrikta BiH Predrag Ljubojević rekao je da je Vlada Brčko distrikta, uz saglasnost Državne regulatorne komisije za električnu energiju BiH, donijela odluku o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, a koja iznosi 0,001 KM/kWh.


Pojasnio je da će svim krajnjim potrošačima električne energije računi ubuduće biti uvećeni za 0,001 KM po potrošenom kilovat satu električne energije u cilju podsticaja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

Ljubojević je podsjetio da su prema članu 45. Zakona o OIE Brčko distrikta, krajnji kupci električne energije obavezni plaćati naknadu za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, što dosad nije bio slučaj.

-Snabdjevač električnom energijom, to je u našem slučaju JP 'Komunalno' Brčko će na računu ubuduće za utrošenu električnu energiju, koji bude dostavljao krajnjem kupcu, odvojeno iskazati naknadu za podsticaje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora što bi u konktetnom slučaju značilo da će, ako kupac potroši 1000 kilovat-sati, platiti naknadu od jedne KM - zaključio je Ljubojević.

Dodaje da ova naknada u entitetima postoji i da u RS iznosi 0,0007 KM po kilovat-satu potrošene električne energije, dok u Federaciji BiH ona iznosi 0,0012 KM/klivat-sat.

Prikupljena sredstva od naknade snabdjevač će kvartalno doznačavati Direkciji za finansije Brčko distrikta na posebno otvorenom namjenskom računu.

Ljubojević očekuje da će se na godišnjem nivou prikupiti oko 250 hiljada KM koje će biti namjenjene za finansiranje podsticaja proizvodnje električne energije u Distriktu.