BiH

Utvrđen Prijedlog zakona o gasovodu Južna interkonekcija BiH - Hrvatska

Autor: Biznis.ba
Utvrđen Prijedlog zakona o gasovodu Južna interkonekcija BiH - Hrvatska

Vlada Federacije BiH utvrdila je Prijedlog zakona o gasovodu Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska.

Ovaj zakon uređuje pitanja od značaja za realizaciju projekta izgradnje gasovoda na pravcu Zagvozd (Republika Hrvatska) - Posušje (Bosna i Hercegovina) - Tomislavgrad - Šuica - Kupres - Bugojno - Novi Travnik/Travnik, sa odvojkom za Mostar na teritoriji Federacije BiH, uključujući infrastrukturu projekta, tačku interkonekcije, investitora, način finansiranja, javni interes i provedbu eksproprijacije nekretnina, korištenje zemljišta, upravne postupke izdavanja dozvola i uključenost vlada kantona, nadležnih ministarstava i drugih organa uprave, institucija i privrednih društava i druga pitanja od značaja za realizaciju projekta.

"Južna interkonekcija uključuje gasnu infrastrukturu (tačka interkonekcije gasnih transportnih sistema Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske), cjevovodnu infrastrukturu, objekte na gasovodu (primopredajna stanica, otpremne, prijemne i otpremno-prijemne čistačke stanice, mjerne i mjerno regulacione stanice za snabdijevanje potrošača duž glavnog gasovoda i odvojka, blok stanice, stanice katodne zaštite s pripadajućim anodnim ležištima, instalacije i oprema za nadzor i upravljanje), prateću energetsku infrastrukturu (za snabdijevanje električnom energijom pripadajućih objekata na gasovodu i za snabdijevanje vodom nadzemnih objekata), te putnu infrastrukturu za pristup nadzemnim objektima i trasi gasovoda tokom gradnje i nakon puštanja u pogon", saopšteno je iz Vlade FBiH.

Koordinate tačke interkonekcije transportnih sistema definišu se posebnim sporazumom između dva susjedna operatora transportnih sistema, a to su Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo iz Bosne i Hercegovine i Plinacro d.o.o. iz Republike Hrvatske.

Za investitora projekta ovog gasovoda određen je BH-Gas d.o.o. Sarajevo. Projekt će biti realiziran u dvije faze: izgradnja interkonekcijskog transportnog gasovoda u Bosni i Hercegovini na pravcu Posušje (Bosna i Hercegovina) - Tomislavgrad - Šuica - Kupres - Bugojno - Novi Travnik/Travnik, te, u drugoj fazi, izgradnja odvojka za Mostar.

Realizacija projekta bit će finansirana iz sredstava međunarodnih institucija osiguranih kroz kreditna zaduženja i grantove, te vlastitim sredstvima investitora, a otplata kredita će biti osigurana prihodima ostvarenim naplatom transportnih/tranzitnih tarifa.

"Vlada Federacije BiH će poduzimati raspoložive mjere s ciljem nadzora i osiguranja pozitivnog poslovanja BH-Gas d.o.o. Sarajevo, te osigurati potrebne garancije po kreditnim aranžmanima. Također će u godinama realizacije projekta ostvarenu dobit investitora koristi za potrebe realizacije projekta Južna interkonekcija BiH i Republika Hrvatska", poručili su iz Vlade.

U obrazloženju Prijedloga zakona navedeno je da razlog za realizaciju ovog projekta nije samo činjenica da je Federacija BiH ovisna o samo jednom izvoru i pravcu snabdijevanja, već i u tome što postojeći gasovod, izgrađen 1979. godine, karakterizira zastarjelost te velika opterećenost tokom zimskih perioda kada je potrošnja gasa najveća.

Stoga je izgradnja nove gasne interkonekcije prepoznata kao projekt od najvećeg prioriteta za FBiH. Ovaj projekt uvršten je u sve ključne strateške, planske i razvojne dokumente donesene na nivou FBiH i BiH, uključujući i Okvirnu energetsku strategiju BiH do 2035. godine, Okvirnu energetsku strategiju FBiH do 2035. godine, te Program javnih investicija FBiH za period od 2020. do 2022. godina.

Južna interkonekcija ključna je za održavanje sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom na području cijele FBiH, kao i za diversifikaciju izvora i pravaca snabdijevanja prirodnim gasom, zbog čega je ovaj projekt jedan je od strateški najvažnijih u oblasti energetike u FBiH.

Biznis.ba